Właściwa edukacja ważna dla popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR)

Jedną z właściwych dróg popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR) –  w tym arbitrażu i mediacji – jest edukacja na temat tych form rozwiązywania sporów. Kształcenie przyszłych i praktykujących prawników z zakresu problematyki ADR odgrywa tu ogromną rolę. Wiedza w obszarze możliwości korzystania z metod ADR i przygotowanie do uczestniczenia w charakterze pełnomocników stron w arbitrażu czy mediacji powoduje szersze rekomendowanie i stosowanie tych form rozwiązywania sporów. Tym samym wzrasta popularność korzystania z nich. Celem edukacji jest nabycie przez prawników umiejętności dobrej rozmowy z klientem, teorii konfliktów, aspektów psychologicznych, czy etycznych relacji z ludźmi i technik komunikacji: zbierania informacji, określania kwestii spornych, odkrywania interesów, technik przełamywania impasu, generowania opcji rozwiązań sporu, czy wreszcie przygotowania tekstu ugody.

– W zakresie edukacji korzystamy z wzorców, jakie dają nam kraje wykorzystujące metody ADR na tzw. porządku dziennym. Takim przykładem mogą być oczywiście dla Europy Stany Zjednoczone – gdzie prawnicy przygotowani do prowadzenia i uczestniczenia w różnych formach ADR stosują je częściej niż procesy sądowe – powiedziała serwisowi eNewsroom dr Katarzyna Antolak-Szymanski, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS – W przygotowaniu prawników do uczestnictwa w procedurach ADR niezbędna jest edukacja nie tylko w zakresie prawnych uregulowań tych form rozwiązywania sporów. Istotne jest bowiem przygotowanie w zakresie umiejętności psychologicznych – form eskalacji konfliktu, a także trening efektywnej komunikacji i odpowiednich strategii i technik negocjacyjnych. Przyszli prawnicy powinni uczyć się tak zwanych umiejętności miękkich, efektywnej komunikacji, w tym aktywnego słuchania czy zadawania pytań, parafrazowania. Służą do tego różne metody nauczania w postaci symulacjidyskusji, odrywania ról. Pozwala to spojrzeć na konflikt nie tylko z perspektywy pełnomocnika, mediatora, negocjatora – ale również samych stron. Co ważne, dyskusja nad konkretnymi sprawami pozwala na przeanalizowanie ich nie tylko od strony prawnej, ale też oceny celowości zastosowania określonej metody podejścia do sporu. Obecnie zajęcia z zakresu ADR wkraczają do wydziałów prawa w Polsce, w tym na Uniwersytecie SWPS. Wydaje się zatem, że na efekty szerszego korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz na zmianę w sposobie myślenia nie powinniśmy już długo czekać. Ta zmiana bowiem następuje i przyczyni się do popularyzacji mediacji oraz arbitrażu – podkreśliła dr Antolak-Szymanski.