Wolfs Technology Fund S.A. nabywa kolejną nieruchomość pod inwestycję deweloperską

raporty praca biuro

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, dokonała zakupu kolejnej nieruchomości gruntowej w Gdyni za kwotę 800 tys. zł. Spółka zrealizuje na niej inwestycję mieszkaniową wielorodzinną.

Emitent podpisał umowę, której przedmiotem jest zakup przez niego nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7 – dzielnica Mały Kack. Jej powierzchnia wynosi 562 m2, a łączna kwota nabycia tej nieruchomości sięgnęła 800 tys. zł. Spółka zamierza zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. oczekuje, że nowy projekt wpłynie pozytywnie na budowanie pozycji rynkowej oraz na wyniki finansowe.

Zakup nowej nieruchomości w Trójmieście, to tylko kolejny krok w realizacji naszych dalekosiężnych planów dotyczących ekspansji Spółki na rynku deweloperskim. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych inwestycji w nieruchomości na Pomorzu, jesteśmy przekonani, że marża na poziomie blisko 40% jest jak najbardziej realna do osiągnięcia przy takiej lokalizacji i ukierunkowaniu inwestycji. Inwestycja na Sochaczewskiej z pewnością znajdzie nabywców wśród wymagających klientów, dzięki nowoczesnej i funkcjonalnej architekturze budynku oraz znakomitej lokalizacji, co jest kluczowe w tego typu przedsięwzięciach.” – podkreśla Leszek Forytta, Prezes Zarządu Spółki Wolfs Technology Fund S.A.

Podczas NWZA Spółki zwołanego na 02.10.2018 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych. Szczegółowe warunki programu buy-back zostaną ustalone przez Akcjonariuszy podczas NWZA.

We wrześniu 2018 r. Wolfs Technology Fund S.A. podpisała dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni. Spółka przeprowadzi na nich inwestycję mieszkaniową wielorodzinną o PUM wynoszącym ok. 650 m2, która będzie obejmowała 11-12 mieszkań. Nowy projekt deweloperski usytuowany będzie w sąsiedztwie terenów zielonych oraz w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej, co stanowi ważny atut tej inwestycji.

Emitent osiągnął w 2 kw. 2018 r. zysk netto w kwocie 25 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 137 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2018 r. zysk netto Spółki wyniósł prawie 83 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 266 tys. zł wobec straty netto w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 163 tys. zł.