Wzrost przychodów Kompapu do 45,85 mln zł w I półroczu 2018

Waldemar Lipka, prezes spółki Kompap
Waldemar Lipka, prezes spółki Kompap

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, zwiększyła przychody ze sprzedaży w I połowie 2018 roku do 45,85 mln zł wobec 30,13 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym czasie z 6,21 mln zł do 8,60 mln zł. Wyraźne wzrosty na tych poziomach to efekt prężnie działających zakładów graficznych w Białymstoku i Olsztynie, a także włączenia do grupy nabytej w grudniu 2017 roku spółki Imprimus. Jednocześnie na koniec I półrocza br. grupa zanotowała zysk netto w wysokości 147 tys. zł.

– Pierwsza połowa roku w Kompapie upłynęła pod znakiem restrukturyzacji i porządków w zakupionej pod koniec 2017 drukarni Imprimus. W efekcie podejmowanych przez nas działań spółka, która w przeszłości notowała duże straty, teraz szybko nadrabia zaległości i sukcesywnie poprawia wyniki. Liczymy, że skokowe zwiększenie przychodów, jakie osiągnęliśmy po tym przejęciu, w niedługim czasie będzie też miało odzwierciedlenie we wzrostach na poziomie netto. Minione półrocze było także okresem dalszego umacniania pozycji BZGraf i OZGraf na rynku polskim i za granicą. Jednocześnie w związku ze znaczącymi inwestycjami realizowanymi w ostatnim czasie w naszych zakładach na zysk netto w I połowie roku wpłynęła wysoka amortyzacja, która sięgnęła blisko 3,3 mln zł. Na wyniku zaciążyły też różnice kursowe wynikające ze wzrostu kursu euro r/r. Spodziewamy się wzrostu wyników za drugą połowę 2018 roku choćby ze względu na sezonowość w branży poligraficznej i zazwyczaj lepsze drugie półrocze – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Kompap i należące do niego zakłady specjalizują się w druku, przede wszystkim w druku dziełowym. W pierwszym półroczu 2018 roku przychody z tytułu działalności produkcyjnej, obejmującej przede wszystkim sprzedaż książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych, a także produkcję poligraficzną i usługi z tym związane wyniosły 44,82 mln zł wobec 29,01 mln zł przed rokiem. Odbiorcami produktów grupy są renomowane i znaczące wydawnictwa nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wśród klientów Kompapu znaleźć można takie firmy jak Lantarn Publisher z Holandii, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Dwie Siostry, Vigmostad & Biorke AS z Norwegii, PWN, Świat Książki, Wydawnictwo C.H. Beck, Firma Księgarska Olesiejuk, Egmont Polska czy Burda, ale też na przykład obsługiwane przez Imprimus instytucje, w tym ministerstwa, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Naszym celem na przyszłość niezmiennie pozostaje dalsze zwiększanie sprzedaży w kraju, a także rozwój eksportu, który na koniec 2017 roku odpowiadał za niemal ¼ przychodów grupy. By móc skutecznie konkurować w obu tych wymiarach w ostatnich dwóch latach prowadziliśmy szeroko zakrojone inwestycje w parki maszynowe, dzięki czemu dysponujemy ogromnym potencjałem produkcyjnym w naszych zakładach. Zamierzmy z tego coraz pełniej korzystać. Chcemy też czerpać z synergii, jaką daje nam połączenie zakupów OZGraf, BZGraf i Imprimus, by poprawiać efektywność działania grupy – dodaje Waldemar Lipka.