Wolfs Technology Fund S.A. po III kw. 2018

GPW (5)

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, wypracowała 101 tys. zł zysku netto w 3 kw. 2018 r., a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 172 tys. zł. Spółka zmieni nazwę na Wolfs Development S.A., co ma jej pozwolić na umacnianie pozycji rynkowej w branży nieruchomości.

Po trzech kwartałach 2018 r. zysk netto Emitenta sięgnął 181 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 438 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. Wolfs Technology Fund S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 163 tys. zł, a jej przychody netto wynosiły prawie 590 tys. zł. Istotne zwiększenie rentowności przez Spółkę jest rezultatem przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz zmiany profilu działalności i koncentracji na segmencie nieruchomości. Emitent wypracowuje przychody m.in. z tytułu najmu powierzchni biurowych i lokali mieszkalnych w posiadanych nieruchomościach oraz z realizacji umów w zakresie zarządzania nieruchomościami i doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. bardzo dobrze ocenia osiągane wyniki finansowe i ma zamiar utrzymać pozytywny trend wzrostu rentowności.

„Wyniki finansowe są zgodne z naszymi założeniami, co do trzeciego kwartału i dziś już wiemy, że na koniec roku będą jeszcze lepsze. Zrealizowaliśmy nasz plan dokładnie według wstępnych założeń oraz osiągnęliśmy zyski na poziomie, który był uwzględniony w tym planie. Daje nam to jasny sygnał, że obrana przez nas strategia jest spójna i skuteczna oraz rokuje na przyszłość stabilne przychody niezależnie od mniejszych czy większych zawirowań na rynku nieruchomości.” – podkreśla Leszek Forytta, Prezes Zarządu Spółki Wolfs Technology Fund S.A.

Spółka realizuje rozpoczęte w poprzednich kwartałach inwestycje deweloperskie na swoich nieruchomościach położonych w Gdyni. Wolfs Technology Fund S.A. w ramach dalszego rozwoju nabył również kolejne nieruchomości, na których zamierza zrealizować nowe projekty deweloperskie. We wrześniu 2018 r. Spółka dokonała zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7 – dzielnica Mały Kack i chce zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań. We wrześniu br. Emitent podpisał również dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni, na których planuje przeprowadzić inwestycję mieszkaniową wielorodzinną usytuowaną w sąsiedztwie terenów zielonych oraz w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej o PUM wynoszącym ok. 650 m2 i obejmującą 11-12 mieszkań.

Akcjonariusze Spółki podczas jej NWZA, które odbyło się w dniu 07.11.2018 r. podjęli uchwałę o zmianie nazwy na Wolfs Development S.A. Przeprowadzona zmiana została uwarunkowana koncentracją działalności biznesowej Wolfs Technology Fund S.A. na realizowaniu projektów inwestycyjnych w segmencie nieruchomości. Zarząd Spółki ocenia, że dzięki dokonaniu rebrandingu będzie mógł jeszcze efektywniej budować pozycję rynkową w branży nieruchomości oraz polepszać swój wizerunek wśród inwestorów na rynku kapitałowym.

„Cały czas dążymy do konsolidacji naszej głównej działalności z wizerunkiem Spółki wśród inwestorów, w mediach i na rynku nieruchomości. Jesteśmy konsekwentni i skuteczni w obranym kierunku, co potwierdzają nasze wyniki za ostatni kwartał. Nowa nazwa ma lepiej odzwierciedlać nasz obecny profil działalności i wspierać działania naszego zespołu marketingowego. Ma to duże znaczenie dla naszego wizerunku w branży deweloperskiej oraz wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, a także klientów Spółki. „Wolfs Development” z całą pewnością w tym pomoże, ujednolicając ostatecznie nazwę z działalnością.” – zakończył Prezes Forytta.

Od października 2018 r. Wolfs Technology Fund S.A. została zakwalifikowana do segmentu NC Base na rynku NewConnect. Dzięki temu notowania akcji Spółki wróciły do systemu notowań ciągłych.