Work Service z ponad miliardem przychodów po II kwartałach 2018 r.

0
Maciej Witucki
Maciej Witucki

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Work Service wypracowała ponad 1,04 mld zł przychodów ze sprzedaży. Pomimo dalszego utrzymywania pozytywnych rezultatów na polskim i węgierskim rynku, na wskaźniki operacyjne Grupy negatywny wpływ miały odpisy niepieniężne, które obciążyły wynik EBIT o ponad 26 mln zł. Po wyłączeniu jednorazowych obciążeń Grupa osiągnęła porównywalne rezultaty z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zarząd spółki zapowiada dalsze aktywne działania restrukturyzacyjne mające na celu zminimalizowanie poziomów zadłużenia. W tym celu  prowadzony jest proces sprzedaży Grupy Exact Systems, a także w dniu 1 października br. została podjęta decyzja o sprzedaży węgierskiej Grupy Prohuman.

Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy tego roku, przychody ze sprzedaży w Grupie Work Service znalazły się na poziomie 1,047 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 2% w ciągu roku. Za poprawę wyników sprzedażowych w największym stopniu odpowiadają pozytywne rezultaty osiągane na rynkach: polskim (+5,1%), węgierskim (+13,7%) i czeskim (+7,9%). Negatywnie na dynamikę wzrostu przychodów wpłynęły wyniki na rynku niemieckim oraz w obszarze kontraktów realizowanych przez grupę Work Express (transgraniczna wymiana pracowników), co jest związane z procesem restrukturyzacji biznesowej tych dwóch jednostek biznesowych.

Wyniki pierwszego półrocza, po wyłączeniu niefinansowych odpisów, są porównywalne z ubiegłorocznymi, ale znajdują są poniżej naszych oczekiwań. W głównej mierze, strata na działalności operacyjnej jest wynikiem niepieniężnych odpisów księgowych z lat ubiegłych i zdarzeń jednorazowych, które obniżyły nasz wynik o 26,6 mln zł. Ponosimy również koszty związane z procesami restukturyzacyjnymi i dostępem do kapitału. Jednak, podążając za naszą strategią, skupiamy się dziś na organicznym rozwoju biznesu na kluczowych dla nas rynkach Europy Środkowej. Efekty tych działań widać w rezultatach spółek z Polski, Czech czy Węgrzech – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Co więcej, ze względu na spadające bezrobocie i rosnące problemy rekrutacyjne na polskim rynku pracy, zapotrzebowanie firm na kadry ze wschodu utrzymuje się na wysokich poziomach. Między innymi ten popyt, a także nasze wzmożone działania operacyjne i sprzedażowe, przełożyły się na podwojenie w ciągu ostatniego roku liczby pracowników z Ukrainy, których nasza Grupa zrekrutowała dla klientów – dodaje Witucki.

Czytaj również:  Pragma Faktoring publikuje wyniki za 2019 rok

Procesy dezinwestycyjne i transformacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka Work Service jest w trakcie realizacji sprzedaży 69% udziałów w Grupie Exact Systems. Proces ten jest na zaawansowanym etapie, z oczekiwanym zakończeniem i wpływami finansowymi w październiku 2018 roku.

Środki pozyskane ze sprzedaży Exact Systems przeznaczymy na znaczne zredukowanie poziomu zadłużenia netto Grupy. Jednocześnie, dziś otwieramy nowy proces dezinwestycyjny. Podjęliśmy decyzję o sprzedaży spółek z Grupy Prohuman, lidera węgierskiego rynku agencji pracy tymczasowej. Jest to bardzo atrakcyjne aktywo, którego sprzedaż pozwoli nam zredukować do minimum nasze zobowiązania finansowe, a tym samym umożliwi przejście do nowego modelu biznesowego, opartego w głównej mierze na niskokosztowej i zrównoważonej działalności w Polsce – podsumowuje Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.