Grupa ROBYG – wyniki po pierwszym półroczu 2018 r.

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.
Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2018 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości 420,14 mln zł – co oznacza wzrost o 95,8% rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 35,11 mln zł, czyli o 23,5% więcej wobec H1 2017. Kontraktacja w analizowanym okresie wyniosła 1516 lokali (netto, z uwzględnieniem rezygnacji) i jest na poziomie porównywalnym H1 2017. W pierwszym półroczu 2018 spółka miała w budowie 4675 lokali i rozpoczęła sprzedaż mieszkań w 10 etapach projektów inwestycyjnych. Inwestycje w nowe grunty wyniosły 167 mln zł, co daje potencjał budowy około 3680 lokali.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa ROBYG pozyskała silnego, stabilnego inwestora strategicznego – Bricks Acquisitions Limited – podmiot z grupy The Goldman Sachs Group Inc. – wspierającego długoterminową wizję i strategię rozwoju Grupy. Tym samym spółka wzmocniła eksperckie zaplecze pomocne w realizacji bieżącej działalności deweloperskiej. Niezależnie od delistingu na GPW w Warszawie, ROBYG nadal jest aktywny na rynku kapitałowym – emitując obligacje i wywiązując się ze wszystkich obowiązków informacyjnych zapewniających transparentność działalności. ROBYG sfinalizował też z sukcesem ofertę publiczną obligacji serii PB o wartości 60 mln zł. Oferta była realizowana w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i obecne wykorzystanie programu wynosi 360 mln zł.

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.
Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.

„Celem zarządu jest utrzymanie pozycji w czołówce polskich deweloperów – w pierwszym półroczu wprowadzono do sprzedaży około 2000 lokali w Warszawie i Gdańsku. Grupa uruchamia kolejne inwestycje oraz prowadzi poszukiwania terenów pod nowe projekty – przede wszystkim umożliwiające budowę funkcjonalnych kompleksów mieszkaniowych w dobrze skomunikowanych częściach miasta. W Warszawie w pierwszym półroczu ROBYG rozpoczął inwestycje w nowych dzielnicach: Włochy i Praga, trzy nowe projekty są również rozpoczynane w Gdańsku” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz oraz Śródmieście.

„Rok 2018 jest dla Grupy ROBYG się równie pracowity, co rekordowy 2017. Ostatnie dane GUS do sierpnia 2018 roku wskazują, że popyt na mieszkania nie słabnie – o ponad 7% wzrosła liczba rozpoczętych budów. Znajduje to odzwierciedlenie w danych Grupy ROBYG. Ze względu na wysoką kontraktację w poprzednich kwartałach, przychody Grupy na kolejne lata są zabezpieczone i spółka liczy na to, że osiągane wyniki – wraz ze zwalnianiem decyzji administracyjnych – z kwartału na kwartał będą coraz wyższe  dodał Oscar Kazanelson.

Kluczowe dane Grupy ROBYG:

  • Kontraktacja w 2017: 3 471 lokali – wzrost o 17% w stosunku do 2016 roku
  • Kontraktacja w 2016 roku: 2 957 lokali – wzrost o 27% w stosunku do 2015 roku
  • Liczba lokali uznanych w przychodach w 2017 roku: ponad 2 100
  • Liczba lokali uznanych w przychodach w 2016 roku: ponad 2 800