Wpływ Brexitu na brytyjskie przedsiębiorstwa

Brexit: Mimo wstrząsów Wielka Brytania pozostanie atrakcyjna dla przedsiębiorstw

0
  • Przedsiębiorstwa wykazały się odpornością na zawirowania od czasu referendum, jednak zaczyna być widoczny spadek inwestycji
  • Spowolnienie wzrostu gospodarczego (1,4 proc. w 2017 roku i 1,2 proc. w 2018 roku) spowoduje zwiększenie liczby upadłości przedsiębiorstw odpowiednio o 8,7 proc.1 i 8 proc.1
  • Przewiduje się, że zmniejszenie przepływów migracyjnych z UE będzie miało negatywny wpływ na rozwój Wielkiej Brytanii — spowolnienie o 0,3 p.p. w przypadku „miękkiego Brexitu” i do 0,6 p.p. w przypadku „twardego Brexitu”
  • Przedsiębiorstwa mogą stracić na atrakcyjności, ale w oczach inwestorów nadal będą oferować znaczne korzyści

Mimo odporności brytyjskiej gospodarki na zawirowania, wśród przedsiębiorstw coraz powszechniejsza będzie postawa wyczekiwania, która nasili się jeszcze bardziej na etapie negocjacji związanych z Brexitem.

Rok po referendum w sprawie opuszczenia UE brytyjskie przedsiębiorstwa wykazują się odpornością, którą umacniają konsumpcja gospodarstw domowych (wzrost o 2,6 proc. w 2016 r.), korzystne warunki kredytowe i silny globalny popyt. W ostatnim kwartale 2016 roku firmy wygenerowały łącznie ponad 105 mld funtów zysków, co stanowi rekordowy wynik. Po początkowym spadku w następstwie referendum pewność znacząco wzrosła, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Gwałtowne załamanie kursu funta — najbardziej widoczna oznaka nadchodzącego Brexitu — potwierdza siłę eksportu, nawet jeżeli korzyści wynikające z konkurencyjności cen pozostają niewielkie.

Mimo korzystnych warunków gospodarczych i wysokich zysków generowanych przez przedsiębiorstwa, niepewny wynik negocjacji między Wielką Brytanią a UE już skutkuje spadkiem inwestycji (8,8 proc. PKB w 2016 r. — najniższy poziom od czasu kryzysu gospodarczego). Przewiduje się, że ta tendencja będzie się nasilać do kwietnia 2019 roku. Prawdopodobnie najbardziej ucierpią na tym sektory, w których inwestycje generują największe koszty, takie jak przemysł obróbki metali, motoryzacyjny i budowlany.

Etap negocjacji będzie testem obecnie prezentowanej przez przedsiębiorstwa prężności. W 2017 roku spadek konsumpcji gospodarstw domowych z powodu rosnących nacisków inflacyjnych osłabi kondycję sektora detalicznego (obniżenie przez Coface oceny z ryzyka „umiarkowanego” na „wysokie” w marcu 2017 r.). Presja będzie odczuwalna również w sektorze motoryzacyjnym, choć jej nasilenie będzie mniejsze z uwagi na popyt zza granicy. Ponadto oczekuje się, że zyski przedsiębiorstw ulegną stopniowemu obniżeniu z uwagi na wzrost kosztów spowodowany deprecjacją kursu walutowego. W tym kontekście Coface szacuje, że liczba upadłości brytyjskich przedsiębiorstw może wzrosnąć o 8,7 proc.[1] w 2017 r. oraz o 8 proc.1 w 2018 r. w dużej mierze z powodu załamania wzrostu gospodarczego, który może osiągnąć 1,4 proc w 2017 roku i 1,2 proc. w 2018 roku.

Czytaj również:  Jeszcze tylko jeden

W obliczu malejącej atrakcyjności oraz bardziej restrykcyjnych przepisów polityki handlowej i migracyjnej, brytyjskie przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych zasad gry.