Wraz z pakietem antykryzysowym kończą się angaże na czas określony

Krzysztof Inglot

Jeszcze do końca 2011 roku obowiązuje ustawa antykryzysowa pozwalająca m.in. na bardziej elastyczne planowanie czasu pracy pracowników. Zgodnie z ustawą firm nie obowiązuje art. 25′ k.p., zgodnie z którym trzecia, kolejna umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem z mocy prawa przekształca się w umowę stałą.

Od początku przyszłego roku przedsiębiorcy będą zmuszeni do zatrudniania, po 2 latach współpracy, pracowników na czas nieokreślony. Wyjściem może się okazać zatrudnianie na podstawie umów o prace tymczasowe, co dla agencji pośrednictwa pracy może stać się dodatkowym wsparciem w ich rozwoju.

Wielu przedsiębiorców na czas kryzysu finansowego korzystało z rozwiązań specjalnie przygotowanej ustawy mającej łagodzić skutki recesji. Zmiany wprowadzone czasowo przez rząd stwarzały możliwość zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony dłużej niż przez dwa lata. Jednak w perspektywie sześciu miesięcy ustawa antykryzysowa przestanie obowiązywać, co będzie skutkowało powrotem do zasady, według której trzecia umowa na czas określony przekształca się w umowę bezterminową.

„Zakończenie funkcjonowania ustawy antykryzysowej może stanowić istotny problem nawet dla nawet 30 % rynku pracy w Polsce. Konieczność wystawiania umów na czas nieokreślony, po dwóch latach współpracy, będzie wiązała się ze znacznym zwiększeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. W największym stopniu odczują to firmy z sektorów automotive, przemysłu ciężkiego i produkcji, gdzie zastosowanie rozwiązań z ustawy antykryzysowej było najszerzej wykorzystane” – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service SA.

Zmiana, która nastąpi na rynku pracy będzie wymuszała na pracodawcach modyfikację form zatrudniania. Pracodawcy zamiast liczyć na zmiany na szczeblu rządowym w postaci modyfikacji prawnych lub przedłużania obecnych uwarunkowań, mogą już od dziś zwracać się o pomoc do agencji pośrednictwa pracy. Zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową w znaczącym stopniu ograniczy negatywne skutki dla przedsiębiorstw wynikające z zakończenia funkcjonowania ustawy antykryzysowej.

„W najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia. Pracą tymczasową i zaawansowane formy outsourcingu łączą ze sobą łatwą dostępność pracowników i niwelowanie dodatkowych kosztów wynikające z upływu funkcjonowania ustawy antykryzysowej” – przewiduje Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku w Work Service SA.

Wzmocnienie rozwoju rynku pracy tymczasowej

Nowa sytuacja na rynku pracy, która będzie miała miejsce po wygaśnięciu ustawy antykryzysowej, w znacznym stopniu przełoży się na obecny stan sektora pracy tymczasowej. Dotychczas Polska plasowała się w końcówce europejskiej, pod kątem udziału zatrudnienia pracowników tymczasowych. Do tej pory stosunek pracowników zatrudnianych w Polsce na zasadach tymczasowych do pozostałych pracowników wynosił zaledwie 0,4%, co przy średniej europejskiej na poziomie 1,5% pokazuje duże perspektywy wzrostu dla tego rynku.

„Polski rynek pracy tymczasowej powinien w przeciągu następnych 5 lat podwoić się, aby istotnie zbliżyć się do średniej w Unii Europejskiej. Wygaśniecie ustawy antykryzysowej może w realiach Polskiej gospodarki i niechęci Polskich przedsiębiorców do zawierania kolejnych umów na czas nieokreślony przyśpieszyć proces dojścia do wskaźników europejskich nawet o 50%. Już od początku bieżącego roku obserwujemy znaczące, kilkunastoprocentowe wzrosty na naszym rynku” – podsumowuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service SA.