Wśród największych firm handlowych w regionie CEE co trzecia pochodzi z Polski

W rankingu Coface 500 największych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej niezmiennie liderem pozostaje PKN Orlen. Jest to 11 edycja tego rankingu. PKN Orlen w zeszłym roku wygenerował największe przychody spośród wszystkich spółek tej części Europy. Trudne warunki rynkowe, w jakich działały na firmy z sektora ropy naftowej spowodowały, że zysk Orlenu był ujemny. Taka sytuacja miała miejsce także w innych firmach z branży paliwowej, np. w Lotosie czy węgierskim Moll’u.

– Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, z rosnącą konsumpcją prywatną wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy oraz zwiększające się wynagrodzenia przyczyniły się do lepszych perspektyw w sektorach związanych z konsumpcją prywatną i wydatkami konsumentów – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej 

–  Wyróżnić można sektor szeroko pojętego handlu oraz odzieżowy. Oba zwiększały dynamicznie obroty, a branża handlowa raportowała przyrost zatrudnienia o 10%. Wśród największych firm handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej co trzecia pochodzi z Polski. 

Mowa zarówno o rodzimych firmach, jak i polskich spółkach zagranicznych koncernów. W tym roku firmy handlowe nadal będą działać w sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym – wpływa na to systematycznie spadająca stopa bezrobocia w Polsce oraz funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”, który sprzyja wydatkom konsumentów. Jednak obowiązujący podatek handlowy spowoduje obniżenie marż sektora.

Natomiast w branży ropy naftowej sytuacja pozostaje niekorzystna, tym samym PKN Orlen i inne spółki z sektora paliwowego będą funkcjonować w trudnych warunkach ze względu na niskie ceny ropy. Jednakże specyfika tej działalności będzie generowała wysokie przychody Orlenu i innych spółek. Pozycja lidera PKN Orlen w rankingu Coface wydaje się niezagrożona.