Wstępne wyniki finansowe XTB za I półrocze 2021 roku

Omar Arnaout, CEO XTB
Omar Arnaout, CEO XTB

Ponad 107 tys. nowych klientów, 241,9 mln zł przychodów i 65,2 mln zysku. Grupa XTB publikuje wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku.
Grupa XTB – Najwazniejsze Informacje_2021.07.28
W I półroczu 2021 r., Grupa XTB wypracowała 65,2 mln zł zysku netto, o 77,8% mniej od rekordowego I półrocza 2020 r., kiedy sięgnął on 293,4 mln zł. Niższe o 53,3% były także przychody z działalności operacyjnej – w I półroczu 2021 r. wyniosły 241,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku sięgnęły rekordowych w historii Grupy 518,1 mln zł.

Spadek przychodów i zysków Grupy XTB wynika przede wszystkim z niskiej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2021 r., a także z niekorzystnej dla przychodów Grupy sytuacji na rynku kryptowalut wskutek czego XTB odnotowała 46,6 mln zł straty z CFD na kryptowaluty w I półroczu 2021 r. W konsekwencji w połowie maja br. Spółka podjęła decyzję o zmianie modelu biznesowego dla instrumentów CFD opartych o kryptowaluty, tj. całkowitym zabezpieczeniu pozycji rynkowej na nich. Całościowo na wyniki okresu wpłynął także efekt wysokiej bazy z I półrocza 2020 r., kiedy to na rynkach panowała ponadprzeciętna zmienność spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19.

– Pierwsze sześć miesięcy br. okazało się mniej korzystne dla XTB w porównaniu do rekordowej pierwszej połowy 2020 roku, kiedy to nasi klienci inwestowali korzystając z ponadprzeciętnej zmienności na rynkach. Należy podkreślić że sytuacja na rynku kryptowalut również znacząco wpłynęła na wyniki Grupy. Nie mniej jednak, pierwsza połowa 2021 roku to także czas dalszego organicznego rozwoju Grupy w kluczowych obszarach klienckich i związanych z ekspansją na Bliskim Wschodzie – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Stały rozwój bazy klientów

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r., XTB pozyskała ponad 107 tys. nowych klientów, co stanowi wzrost o 105,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. Zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale br. średnia liczba aktywnych klientów przekraczała 100 tys. co w ujęciu półrocznym pozwoliło osiągnąć średnią wartość 105 tys. aktywnych klientów – to o ponad 101% więcej niż w I półroczu 2020 r. Łącznie z możliwości inwestowania za pośrednictwem XTB skorzystało dotychczas ponad 352 tys. klientów. Wzrost liczby aktywnych klientów przełożył się na wzrost zrealizowanego przez nich wolumenu obrotu mierzonego zarówno liczbą zawartych kontraktów w lotach, jak i wartością nominalną zawartych transakcji. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 986,7 tys. lotów (I półrocze 2020: 1 613,9 tys. lotów) i był wyższy o 372,8 tys. lotów r/r.

– W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku bardzo zbliżyliśmy się do realizacji wyznaczonego celu na 2021 rok obejmującego pozyskanie co najmniej 120 tys. nowych klientów. To co mnie cieszy najbardziej, to nie tylko stale rosnąca baza klientów, ale także aktywni klienci, których średnio mieliśmy ponad 100 tys. To właśnie oni, aktywni inwestorzy stanowią fundament wzrostu wyników i rozwoju XTB.– powiedział Omar Arnaout.

Grupa XTB stale rozwija swoją ofertę. Obecnie klienci XTB mogą inwestować w ponad 5300 instrumentów finansowych. Celem Grupy jest staniem się pierwszym wyborem i kompleksowym rozwiązaniem dla każdego inwestora. Grupa XTB w I półroczu 2021 r. kontynuowała szeroko zakrojone działania marketingowe, co przyczyniło się do dalszego wyraźnego wzrostu bazy klientów, która stanowi fundament do wysokości powtarzalnych wyników finansowych w przyszłości. Grupa kontynuuje kampanie marketingowe promujące możliwość bezprowizyjnego inwestowania w akcje do 100.000 Euro miesięcznie, w której wziął udział ambasador XTB – portugalski trener José Mourinho. Grupa XTB stale analizuje nowe formaty działań marketingowych pozwalające dotrzeć do potencjalnych klientów zainteresowanych inwestowaniem.

W instytucjonalnym obszarze działalności Grupy, w ramach którego pod marką X Open Hub, Grupa XTB dostarcza instytucjom finansowym płynność i oferuje technologię, w I półroczu 2021 roku odnotowano przychody na poziomie 13,9 mln zł.

Grupa XTB kontynuuje także rozwój organiczny i geograficzny. Sumaryczne koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2021 r. wyniosły 163,9 mln zł i były o 25,7 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (I półrocze 2020 r.: 138,3 mln zł).

Uzyskanie licencji i ostatnie przygotowania do otwarcia nowego biura w ZEA

W obszarze ekspansji geograficznej, I połowa 2021 roku była czasem intensywnych przygotowań do rozpoczęcia działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 9 stycznia 2021 roku została założona lokalna spółka XTB MENA Limited. 11 lipca 2021 r. otrzymała ona powiadomienie od DFSA potwierdzające przyznanie licencji z datą wejścia jej w życie przypadającą na 8 lipca 2021 r. Oficjalne rozpoczęcie działalności operacyjnej XTB MENA Limited w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nastąpi w ciągu najbliższych dni. Na start klienci uzyskają dostęp do około 1,6 tys. instrumentów finansowych CFD. Z czasem oferta ta będzie rozwijana w odpowiedzi na potrzeby i preferencje lokalnych inwestorów.

– W połowie br. otrzymaliśmy licencję Dubai Financial Services Authority, która pozwoli na rozpoczęcie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe biuro będzie działać jako regionalny hub, dzięki któremu dotrzemy z naszą ofertą do klientów z całego obszaru MENA (ang. Middle East and North Africa). Mamy bardzo dobry lokalny zespół i patrzymy na ten rynek długofalowo, choć cel jest jasny – chcemy systematycznie zwiększać swoją obecność w tym regionie i z czasem stać się wiodącym graczem w tej części świata. – zapowiedział Omar Arnaout.

W okresie ostatnich sześciu miesięcy nie uległa zmianie sytuacja w RPA, gdzie przewidywana data rozpoczęcia działalności nie jest możliwa do określenia ze względu na złożone lokalne uwarunkowania formalno-prawne. Niezmiennie, od lutego 2019 r., spółka zależna XTB Africa (PTY) Ltd. jest w trakcie procesu licencyjnego.

Edukacja i doskonalenie oferty w Polsce

XTB niezmiennie umacnia swoją silną pozycję na polskim rynku. Oferta bezprowizyjnego inwestowania w akcje do 100.000 EUR obrotu miesięcznie przyciąga nowych klientów
i zwiększa aktywność wśród osób inwestujących z XTB od dłuższego czasu. Grupa stale rozwija własną platformę transakcyjną xStation przyczyniając się do umacniania pozycji firmy na polskim rynku – w pierwszym półroczu została odświeżona aplikacja mobilna XTB,
co spotkało się z dużym uznaniem klientów. W I półroczu Grupa postawiła także
na systematyczny rozwój oferty inwestycyjnej – polscy klienci XTB mogą korzystać z ponad 5300 instrumentów finansowych.

W I półroczu br. zadebiutował także nowy format wydarzeń dedykowany początkującym inwestorom – konferencja XTB Investing Day przyciągnęła ponad pięć tysięcy uczestników, którzy łącznie spędzili kilkanaście tysięcy godzin na poznawaniu podstaw inwestowania przedstawionych zarówno przez niezależnych ekspertów, jak i ekspertów XTB.
– W pierwszym półroczu 2021 doskonaliliśmy nasze oferty – zarówno inwestycyjną, która przekroczyła 5300 instrumentów finansowych, jak i edukacyjną, z której jesteśmy znani. Choć sytuacja na rynku charakteryzowała się relatywnie niewielką zmiennością, uzyskaliśmy satysfakcjonujące wyniki jeśli chodzi o liczbę nowych klientów i ich aktywność na rynku.

Na pewno pomogła nam w tym konferencja Investing Day, która przybliżyła absolutne podstawy inwestowania i ułatwiła wielu osobom rozpoczęcie przygody z inwestowaniem – powiedział Jakub Paturalski dyrektor polskiego oddziału XTB.Kluczowe wskaźniki efektywności Grupy XTB – I półrocze 2021_2021.07.28