Wstrzymanie pierwszych ofert publicznych (IPO) w reakcji na zawirowania na rynkach finansowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ostatnie zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych najprawdopodobniej wpłyną na zmniejszenie aktywności w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO) na całym świecie. W dniach 1-15 sierpnia br. na najważniejszych giełdach papierów wartościowych na świecie nie udało się zrealizować dziesięciu ofert publicznych*. Było to efektem postępującego kryzysu zadłużeniowego w strefie euro oraz problemów związanych z podniesieniem limitu długu publicznego w USA.

Załamanie na rynku najmocniej odczuły Stany Zjednoczone. W pierwszej połowie sierpnia wycofano tam aż dziewięć pierwszych ofert publicznych, a przeprowadzono tylko trzy. W mniejszym stopniu dotknięte zostały giełdy w Hongkongu (jedna oferta wycofana, zero przeprowadzonych) i Londynie, ale aktywność na tych rynkach w zakresie ofert publicznych już od pewnego czasu utrzymuje się na niskim poziomie. Chociaż w pierwszej połowie sierpnia w Londynie nie wycofano żadnych ofert, zdołano tam zrealizować jedynie trzy IPO (wszystkie przeprowadzone zostały na rynku alternatywnym AIM).

W Chinach natomiast przeprowadzono 13 ofert, co wskazuje na to, że negatywne tendencje są odczuwalne w znacznie mniejszym stopniu na rynkach rozwijających się.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. wskaźnik zmienności rynku S&P 500 Volatility Index (znany jako indeks VIX), który śledzi zmienność opcji na indeks S&P 500 i jest kluczowym wskaźnikiem zainteresowania inwestorów pierwszymi ofertami publicznymi, wzrósł do ponad 47, co przekłada się na wzmożoną ostrożność wśród potencjalnych inwestorów.

Według PwC obecny skok indeksu może być źródłem obaw, ale pamiętać należy, że jest on jeszcze daleki od rekordowo wysokiego poziomu 89 z października 2008 roku, gdy aktywność w zakresie ofert publicznych była najniższa w historii. Według PwC, jeśli tylko w kolejnych tygodniach odnotowany zostałby ponowny spadek indeksu VIX, to globalna aktywność w zakresie pierwszych ofert publicznych mogłaby wzrosnąć do poprzedniego, przyzwoitego poziomu.

Przypomnijmy, że od ponad roku – za wyjątkiem jednorazowego skoku w marcu – indeks VIX stale spadał i zbliżył się do 15, co uznawane jest za korzystny poziom dla wyceny ofert. Najniższy poziom zmienności odnotowano pod koniec 2006 roku, gdy indeks VIX spadł do 10, co zbiegło się w czasie z najwyższym poziomem aktywności w zakresie pierwszych ofert publicznych w historii.

W ciągu ostatniego tygodnia również indeksy zmienności FTSE 100 (Londyn) Volatility Index oraz HSI (Hongkong) Volatility Index osiągnęły najwyższe wartości od marca 2009 roku.

Spadające ceny akcji, rekordowo wysokie indeksy zmienności oraz wzrost liczby wycofanych pierwszych ofert publicznych mogą wskazywać na nienajlepsze perspektywy aktywności w zakresie IPO w ciągu następnych 6-12 miesięcy. W związku z tym optymistyczne nastroje związane ze wzrostem aktywności na rynku IPO z początku tego roku mogą mieć charakter krótkotrwały.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, stwierdził:

„W odróżnieniu od fali optymizmu obserwowanej w pierwszej połowie 2011 roku, bieżąca perspektywa całoroczna na rynku pierwszych ofert publicznych wygląda nieco gorzej. Nawet w obliczu mniejszej aktywności na rynku IPO, warszawska giełda ma jednak duże szanse na dalsze umocnienie swojej pozycji w Europie, gdyż spadek liczby ofert powinien być bardziej odczuwalny na rynkach Europy Zachodniej niż na naszym rynku. Oczywiście pod warunkiem, że Polska wciąż będzie pozostawała w grupie krajów najbardziej odpornych na kryzys.”

Mimo niepewnych perspektyw gospodarczych, PwC zwraca uwagę na to, że krótkookresowe zmiany sytuacji na rynku co do zasady nie powinny mieć istotnego wpływu na proces przygotowywania pierwszej oferty publicznej.

Filip Gorczyca, menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, dodał:

„Mimo trudnych warunków rynkowych spółki nadal mają szansę na udaną realizację ofert publicznych, ale do tego konieczne są przekonująca strategia, atrakcyjne perspektywy rozwoju oraz odpowiednia cena akcji w ofercie. Ponadto, aby pomyślnie przeprowadzić IPO w nadchodzących miesiącach, emitenci powinni przyjąć długofalowe podejście i dobrze zaplanować cały proces wejścia na giełdę. Dzięki temu będą w stanie znacznie lepiej stawić czoła nieprzewidzianym wydarzeniom na rynkach. Potencjalni emitenci często nie zdają sobie sprawy z tego, ile czasu i wysiłku konieczne jest, aby stać się spółką publiczną. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy sytuacja na rynku zmieni się na dobrą lub złą. Jednakże dobrze przygotowane spółki będą mogły działać w sposób na tyle elastyczny, by wykorzystać sytuację rynkową i wyjść ze swoją ofertą na rynek w najbardziej odpowiednim momencie.”

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że aktywność na międzynarodowych rynkach IPO będzie najwyższa od 2007 roku.* Od początku roku do 30 czerwca w Stanach Zjednoczonych zrealizowano 79 pierwszych ofert publicznych, z których wpływy wyniosły ponad 16,8 mld euro, czyli znacząco więcej niż w pierwszej połowie 2010 roku, kiedy to wynik ten wyniósł 6,5 mld euro (70 ofert publicznych). Z kolei w Londynie w pierwszej połowie 2011 roku wpływy z 61 pierwszych ofert publicznych wyniosły 12,6 mld euro, w porównaniu do 5,3 mld euro wpływów z 50 IPO zrealizowanych w pierwszej połowie 2010 roku. Natomiast w Warszawie w pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzonych zostało 100 pierwszych ofert publicznych o łącznej wartości 0,7 mld euro, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 roku odnotowano 40 IPO o łącznej wartości 3,2 mld euro (z czego jednak ponad 3 mld euro stanowiły oferty prywatyzacyjne PZU oraz Tauronu Polskiej Energii).**

*Źródło: Dealogic

**Źródło: PwC US IPO Watch

***Źródło: PwC IPO Watch Europe

O autorach

Niniejsza informacja została opracowana przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadczą szeroki zakres usług na rzecz firm oraz banków inwestycyjnych w zakresie wszelkich aspektów transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmują przygotowanie do oferty publicznej, dobór właściwego rynku i zespołu doradczego, pomoc w analizie polityki rachunkowości oraz projektów konwersji sprawozdań finansowych na inne standardy rachunkowości, doradztwo na temat uregulowań prawnych dotyczących spółek giełdowych oraz przygotowywanie analiz operacyjnych i finansowych.