Wychowanie dziecka do 15 roku życia kosztuje ponad 109 tys. zł

0

Wychowanie dziecka do 15 roku życia kosztuje ponad 109 tys. zł – wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor. I często wiąże się z koniecznością pożyczania pieniędzy i problemami ze spłatą zobowiązań. Czy posiadanie dzieci jest w stanie to wynagrodzić? Nie. Okazuje się, że najszczęśliwsi czują się młodzi, bezdzietni Polacy, w związkach nieformalnych z krótkim stażem.

 

Na pytanie: „Czy czujesz się szczęśliwy?” zadane osobom w związkach formalnych i nieformalnych – zdecydowanie tak – odpowiedziało 56 proc. osób bez dzieci, 49 proc. z dziećmi i 47 proc. posiadających zarówno dzieci jak i wnuki – mówi badanie Instytutu ARC Rynek i Opinia* wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor.

Najszczęśliwsi czują się ludzie młodzi, w wieku od 25 do 34 lat, częściej mężczyźni niż kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, pozostające w związkach nieformalnych, ze stażem krótszym niż dwa lata. Czy to coraz dłuższy staż, czy też pojawiające się wraz z trwaniem związku dzieci i postępujący wiek – efekt jest jeden – zarówno w dłuższych związkach formalnych jak i nieformalnych, czujących się zdecydowanie szczęśliwymi ubywa. Gdy staż związku przekracza dwa lata, w małżeństwach odsetek ten maleje z 59 proc. do 50 proc., a wśród par bez aktu ślubu obniża się jeszcze bardziej, bo z 65 do 47 proc. Jak rozkładają się odpowiedzi osób, które czują się nieszczęśliwe? Wśród bezdzietnych jest ich 3 proc., wśród osób z dziećmi 6 proc., a w grupie posiadających dzieci i wnuki nieszczęśliwych 9 proc., czyli niemal co dziesiąty.

Jedna piąta rodziców bierze kredyt lub pożyczkę na potrzeby dzieci

Nie da się wykluczyć, że na samopoczucie osób posiadających dzieci negatywnie wpływają obciążenia finansowe związane z ich wychowaniem. Badanie Millward Brown** na zlecenie BIG InfoMonitor pokazało, że średnio utrzymanie dziecka w okresie od trzeciego do 15 roku życia kosztuje 607,3 zł miesięcznie. Przez 15 lat życia daje to sumę 109,3 tys. zł. Jeśli potomek wybierze się do szkoły średniej i na studia, oznacza to konieczność łożenia na wychowanie jeszcze przez przynajmniej kolejnych 10 lat. Przyjmując, że nadal wystarczy 607 zł miesięcznie trzeba jeszcze liczyć 72,9 tys. zł.

Czytaj również:  Brak podwyżek stóp procentowych uderza w oszczędzających na lokatach. Szukają więc bardziej zyskownych form inwestycji

Nie zaskakuje w tej sytuacji fakt, że na pytanie czy niejednokrotnie brałeś kredyt lub pożyczkę na potrzeby dzieci lub wnuków twierdząco odpowiedziała co piąta osoba w wieku 35-44 lat, 19 proc. osób w przedziale wiekowym 45-60 lat i 14 proc. wśród rodziców w wieku od 25 do 34 lat.