Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 r.

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW BANKÓW

W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających bankami notowanymi na GPW wyniosła 1,75 mln PLN. Najwięcej zarobili prezesi zarządów, mediana ich wynagrodzenia wyniosła 2,8 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,64 mln a członkowie zarządów – 1,73 mln PLN.

Schemat 1. Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków
(osoby, które przepracowały cały rok)

Schemat 1. Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków  (osoby, które przepracowały cały rok)
Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”

 

W 2014 roku po raz kolejny najwyższe roczne wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7,17 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Richard Gaskin z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 4,25 mln PLN. Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego SA (3,85 mln PLN) – zajęła trzecie miejsce w rankingu.

Tabela 1. Ranking pięciu najlepiej wynagradzanych menedżerów banków w 2014 roku

ranking osoba wynagrodzenie* 2014 (PLN)
1. Luigi Lovaglio prezes Banku Pekao SA 7 170 000
2. Richard Gaskin prezes Banku BPH SA 4 249 000
3. Małgorzata Kołakowska prezes ING Bank Śląski SA 3 846 000
4. Joao Bras Jorge prezes Millennium SA 3 743 360
5. Mateusz Morawiecki prezes Banku Zachodniego WBK SA 3 622 850

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”

* Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzenia należnego i potencjalnie należnego. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzenia.
Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2014 roku. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 103 menedżerów z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok.