Wynagrodzenia programistów w 2015 roku

0

Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015, najwyższe wynagrodzenia wśród programistów otrzymują specjaliści od aplikacji mobilnych. Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów to aż 9 800 PLN. Doświadczeni programiści tych technologii zarabiają 7 200 PLN, a młodsi 4 095 PLN.

W dalszej części rankingu znalazły się: Java/JEE/J2EE, C/C++, bazy danych, .NET, serwisy i aplikacje internetowe, systemy klasy ERP oraz PHP.

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite programistów różnych języków z różnym doświadczeniem

Wynagrodzenia programistów w 2015 roku
Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015

Wynagrodzenia programistów na kontrakcie oraz umowie o pracę

Ze względu na charakter pracy informatyków, właśnie w branży IT szczególnie często występują inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. W prezentowanej grupie stanowisk, pracownicy na kontrakcie zarabiają około 10% więcej, niż pracownicy na umowie o pracę. Średnio w całej branży IT wskaźnik ten wynosi 14%. Inne ciekawe zjawisko powszechne w branży IT, to relacja wynagrodzeń stanowisk kierowniczych do stanowisk eksperckich. Okazuje się, że często kierownicy niższego szczebla czy koordynatorzy zarabiają mniej niż starsi specjaliści czy eksperci od danego języka programowania.

Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite wybranych pracowników zatrudnionych na kontrakcie oraz na umowie o pracę

Wynagrodzenia programistów w 2015
Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w dziale projektowo-programistycznym

Najwyższe wynagrodzenie w dziale projektowo-programistycznym otrzymuje dyrektor ds. produkcji oprogramowania. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku to 19 667 PLN. Wysokie pensje otrzymują również koordynatorzy zespołów programistów i projektantów. Mediany ich wynagrodzeń wynoszą odpowiednio 10 239 PLN oraz 8 828 PLN.

Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite na stanowiskach kierowniczych w dziale projektowo-programistycznym

Wynagrodzenia całkowite na stanowiskach kierowniczych
Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

O raporcie

Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Informacje zawarte w raporcie Analizy ogólne prezentujące dane dla szczebli i poziomów stanowisk, z uwzględnieniem rodzaju współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt)*:
wynagrodzenia podstawowe, całkowite, zmienne,
wynagrodzenia w różnych województwach,
wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych,
wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia,
wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu,
wynagrodzenia w firmach o różnym profilu działalności,
• świadczenia pozapłacowe przysługujące pracownikom na poszczególnych poziomach stanowisk,
• wysokość i termin planowanych podwyżek,
• wysokość zrealizowanych podwyżek.

Czytaj również:  Brak pracowników hamuje polskie budownictwo. Części projektów drogowych może się nie udać zrealizować

Analizy szczegółowe prezentujące dane dla 64 stanowisk*:
• opis stanowiska,