Wyniki Alior Banku po III kw. 2018 r.

0

Po 9 miesiącach 2018 r. Grupa Alior Banku wykazała dynamiczny wzrost przychodów, które osiągnęły 2 950 mln zł (wzrost o 9 proc. r/r), odnotowując w tym czasie ponad 56-procentową poprawę wyniku netto. W samym III kwartale Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 173 mln zł, zgodny z konsensusem rynkowym. Grupa konsekwentnie realizuje strategię „Cyfrowego buntownika”, optymalizując wskaźniki rentowności i efektywności kosztowej oraz dostosowując ofertę do potrzeb rynku i jej klientów.

Krzysztof Bachta
Krzysztof Bachta

– Wyniki III kwartału 2018 r. pokazały, że strategia obrana przez Alior Bank jest słuszna. Zmiana struktury portfela poprzez dalszy wzrost wolumenu kredytów w strategicznych segmentach oraz inne inicjatywy, lepiej profilujące ofertę Banku względem potrzeb rynku, przełożyły się na wyraźną poprawę naszych wskaźników finansowych. Szczególnie cieszy to, że coraz więcej klientów pozyskujemy dzięki produktom depozytowym, takim jak konto osobiste oraz konto oszczędnościowe. Tylko w III kwartale o 47,8 tys. sztuk nowych ROR, czyli o 10,6 tys. więcej niż w kwartale poprzednim. W efekcie nasza baza klientów zwiększyła się do prawie 4,2 mln osób – powiedział Krzysztof Bachta, wiceprezes zarządu Alior Banku kierujący pracami zarządu banku.

Wynik odsetkowy w III kwartale 2018 r. wyniósł 781 mln zł (763 mln zł kwartał wcześniej), a w okresie od stycznia do września osiągnął wartość 2 281 mln zł, czyli o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża odsetkowa NIM wyniosła w III kw. 4,64 proc., co oznacza wzrost o 6 punktów bazowych względem poprzedniego kwartału i jest wynikiem przekraczającym założenia strategii na 2020 r., tj. 4,5 proc.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w okresie 9 miesięcy 2018 r. wyniósł 4 mld zł. Wysoką dynamikę sprzedaży Alior Bank odnotował w strategicznych segmentach: pożyczek gotówkowych, leasingu i mikrofirm. Na cały 2018 r. Bank przewiduje wzrost na poziomie co najmniej 5,5 mld zł, a w kolejnych latach, zgodnie ze strategią do 2020 r., średnioroczny wzrost powinien wynieść między 5 a 6 mld zł.

Czytaj również:  IX Międzynarodowy Kongres Faktoringu 20 września 2018 r.
Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku
Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku

– Kolejny kwartał z rzędu poprawiliśmy efektywność kosztową działalności. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) zmniejszył się do 44,0 proc. za okres 9 miesięcy 2018 r. w stosunku do 51,7 proc. odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strategia Banku przewiduje, że w 2020 r. wyniesie on 39 proc. Na koniec III kwartału br. wypracowaliśmy również zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 11,5 proc., co oznacza istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to ROE wyniósł 7,2 proc. – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. – Warto również odnotować rozszerzenie współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, skutkujące istotnym wzrostem udziału gwarancji de minimis i COSME w segmencie mikroprzedsiębiorstw do około 75 proc. w nowej sprzedaży. Pozwala to na znaczne polepszenie jakości aktywów oraz dalszą optymalizację wymogów kapitałowych – dodał Filip Gorczyca.