W 2023 roku przychody mPay wzrosły o 33,2%, a TTV o 141%

Andrzej Basiak, Prezes Zarządu w mPay S.A.
Andrzej Basiak, Prezes Zarządu w mPay S.A.
  • mPay, wiodąca polska aplikacja umożliwiająca cyfrowe płatności realizuje strategię wzrostu.
  • Przychody wyniosły 36,34 mln zł w 2023 r., co oznacza wzrost o 33,2% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
  • Łączna wartość transakcji zrealizowanych przez mPay (TTV) w minionym roku wyniosła 59 mln zł wobec 41,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 141% r./r.
  • Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,451 mln na 31 grudnia 2023 r., co oznacza wzrost o 26,3% r/r, wobec 1,149 mln w grudniu w 2022.
  • mPay podpisał umowy z GPW i GPW Private Market oraz rozpoczął prace nad nowoczesnym systemem obsługi i rozliczania crowdfundingu;
  • mPay wytworzył i wdrożył pierwsze rozwiązania płatnicze dla segmentu B2B opartych o interfejsy API, w tym m.in. API umożliwiające tworzenie własnych walletów płatniczych w zewnętrznych aplikacjach, API dające możliwość tworzenia własnych zamkniętych sieci akceptacji (closed-loop payments api), VAS API umożliwiające wdrożenie usług dostępnych w aplikacji mPay w zewnętrznych systemach i aplikacjach;

W roku 2023, marka mPay kontynuowała efektywne wdrażanie strategii transformacji w superaplikację fintechową. Efektem tych działań był wzrost liczby klientów korzystających z aplikacji, rozszerzenie oferty usług i produktów, jak również zwiększenie obrotów w porównaniu do roku ubiegłego. Zostało to zrealizowane dzięki znacznej modernizacji aplikacji oraz rozpoczęciu działań w zakresie B2B poprzez udostępnianie mechanizmów finansowych i płatniczych innym podmiotom B2B za pośrednictwem API.

– Rok 2023 upłynął pod znakiem rozwoju w kierunku superaplikacji firntechowej. Poza stałą pracą nad rozwojem naszego głównego biznesu, czyli rozwojem portfolio miast, w których świadczymy usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za parkowanie, podpisaliśmy szereg ważnych umów, w tym na przewozy regionalne z POLREGIO, LiveKid, GPW i GPW Private Market w zakresie weryfikacji tożsamości i wiele innych, rozwijających portfolio usług finansowych. – opowiada Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay.

Na koniec 2023 roku liczba kont użytkowników aplikacji mPay przekroczyła 1,45 mln. Spółka także zrealizowała szereg działań umożliwiających jej pozycjonowanie ją w segmencie podmiotów z branży FinTech. Strategia ukierunkowana na przemianę w superaplikację Fintechową zaowocowała zaoferowaniem użytkownikom aplikacji i klientom biznesowym licznych innowacyjnych rozwiązań finansowych i płatniczych.

– Imponujące tempo prac nad wdrażaniem kolejnych funkcji w aplikacji mPay, zarówno z głównego biznesu, jak i Fintechu dla B2C czy B2B pozwala mi sądzić, że podjęte kroki pozwolą aktywnie zwiększać liczbę użytkowników aplikacji, aktywizować bieżących, czy budować pozycję zaufanego partnera biznesowego w branży Fintech. Co doprowadzi do stałego wzrostu przychodów i zysków spółki w 2024 roku. – dodaje Andrzej Basiak

W 2023 roku Spółka mPay postawiła na mocny rozwój rozpoznawalności marki. Wykonano specjalistyczne badania marketingowe, a na podstawie otrzymanych wniosków Spółka przygotowała nową strategię marketingową na 2024 rok. Jednym z jej filarów jest wsparcie przez znaną osobę ze świata sportu oraz influencerów. W trakcie roku mPay rozpoczął rozmowy z Jakubem Błaszykowskim. Podjęte działania doprowadziły do podpisania umowy na użyczenie wizerunku Jakuba Błaszczykowskiego do promocji marki mPay.

mPay wygenerował 36,34 mln zł przychodów w 2023 r., co oznacza wzrost o 33,2 % wobec 27.3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 0,7 mln mln zł i był wyższy o 69,5% od wyniku z 2022 roku, a zysk netto 0,28 mln zł, co stanowi wzrost 87% w stosunku do wyniku z 2022 r.

Wybrane dane finansowe mPay w 2023 r.

Dane w mln. zł  2022 r. 2023 r.
Przychody księgowe 27,27 36,34
TTV (Total Transaction Value) 41,7 59
EBIT 0,4 0,7
EBITDA 1,19 1,4
Zysk netto 0,15 0,28

 

Spółka spodziewa się, że do końca 2025 r. niemal połowa planowanych przychodów prowizyjnych może pochodzić z usług fintechowych oferowanych przez spółkę, co zostanie osiągnięte przez istotnych wzrostów w liczbie i wartości przetwarzanych transakcji płatniczych a tym samym istotnie powinna ulec zwiększeniu w ciągu najbliższych 2 lat marżowość. Dlatego mPay dalej sukcesywnie będzie rozwijać portfolio produktów zarówno dla użytkowników aplikacji, jak i partnerów B2B oraz aktywnie realizować strategię budowania świadomości marki wśród użytkowników.