Wyniki finansowe Alior Banku po III kwartałach 2016 r.

Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
 • Po wyłączeniu podatku od aktywów instytucji finansowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku po III kwartałach 2016 r. wyniósł 336 mln zł i był o 25 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Uwzględniając podatek zysk netto wyniósł 249 mln zł i był niższy o 8 proc. r/r.
 • W III kwartale zysk netto wyniósł 87 mln zł i był o 6 proc. wyższy niż w II kwartale 2016 r.
 • W ciągu trzech kwartałów br. Alior Bank wypracował ponad 1,8 mld zł przychodów netto
  z działalności operacyjnej, w tym 1,3 mld zł z tytułu odsetek oraz 240 mln zł z tytułu opłat
  i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 15 proc.
 • Na koniec września 2016 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 35,1 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 37,4 mld zł. W obu przypadkach to 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 93,7 proc.
 • Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) po III kwartałach 2016 r. wyniósł 47 proc. bez uwzględnienia kosztów podatku od aktywów instytucji finansowych (49,1 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej).
 • Na koniec września 2016 r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 16,1 proc. i 13,4 proc.
 • 4 listopada br. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Realizacja transakcji przejęcia podstawowej działalności Banku BPH przebiegła w rekordowym czasie 7 miesięcy. Pełna integracja produktów, procesów i obsługi ma się zakończyć do 31 marca 2017 r.

Wyniki finansowe po III kwartałach 2016 r. znacząco przybliżają Alior Bank do realizacji sygnalizowanego przeze mnie w marcu br., zgodnego z ówczesnym consensusem, poziomu zysku na poziomie322 mln zł netto –powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. –Nasze kalkulacje potwierdzają możliwość uzyskania docelowych, rocznych synergii wynikających z fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH na poziomie około 460 mln zł do 2019 r. Jednocześnie spodziewamy się, że koszty połączonego banku uda się zmniejszyć o 150 mln zł, zamykając je w kwocie 500 mln zł – dodaje prezes Sobieraj.

Całkowite przychody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec września 2016 r. ponad 1,8 mld zł, tj. o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 22 proc. do ponad 1,3 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 5 proc. i wyniósł 240 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 244 mln zł i był o 1 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym.

Przychody Grupy Alior Banku (mln zł)

Przychody Grupy Alior Banku (mln zł)
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Grupy Alior Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. Współczynnik C/I stale utrzymuje się na poziomie poniżej 48 proc. Na koniec III kwartału br. wyniósł on 47 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej zmniejszył się o 2,1p.p. (w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 47,8 proc., a w II kwartale – 47,6 proc.).

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 19 proc. r/r, osiągając poziom 35,1 mld zł na koniec września 2016 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło blisko 37,4 mld zł, czyli również o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kredyty (mld zł)                   Depozyty (mld zł)

Alior Bank kredyty i depozyty w mld zł
Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Na koniec września br. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 16,1 proc. i 13,4 proc. Utrzymujące się drugi kwartał z rzędu wysokie poziomy tych współczynników to pochodne emisji akcji
i obligacji Alior Banku, przeprowadzonych w II kwartale br. z myślą o sfinansowaniu zakupu wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnieniu kapitałów własnych banku.

 

Na początku III kwartału br., 18 lipca, działalność operacyjną rozpoczął oddział Alior Banku w Rumunii. To kolejny etap rozwoju strategicznej współpracy z T-Mobile i partnerstwa z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Obecnie trwają prace nad startem komercyjnym oddziału zaplanowanym na początek 2017 r. Klienci indywidualni uzyskają dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki rynku rumuńskiego oraz do atrakcyjnej oferty pakietowej łączącej usługi telekomunikacyjne i bankowe.

Alior Bank stale potwierdza pozycję lidera innowacyjności w polskiej bankowości, o czym świadczą prestiżowe, międzynarodowe nagrody. Projekt „Wirtualnego Doradcy”, systemu sztucznej inteligencji wspierającego zdalny kontakt z klientami, zwyciężył w dwóch konkursach: „BAI Global Banking Innovation Awards” (w kategorii „Innowacja w usprawnianiu procesów wewnętrznych”), a także „Distribution & Marketing Innovation Awards” (w kategorii „Big Data, analityka i sztuczna inteligencja”), organizowanym przez stowarzyszenie European Financial Management Association (Efma) we współpracy
z firmą Accenture. „Wirtualny Doradca” to system sztucznej inteligencji – wirtualny przedstawiciel banku, zaprojektowany tak, by prowadzić z klientami spójną rozmowę, czyli reagować na odpowiedzi i zadawać dopasowane do nich pytania. W Alior Banku wykorzystywany jest w „miękkiej” windykacji, aby przekonywać klientów do spłaty zadłużenia, a także w badaniach marketingowych. W przyszłości „Wirtualny Doradca” wspomoże bank w realizacji innych procesów obsługi klientów, w tym obejmujących wykorzystanie  biometrii głosowej.

4 listopada br. zarejestrowany został podział Banku BPH, którego wydzielona część, bez kredytów hipotecznych i TFI, została włączona do Alior Banku. Prawne połączenie nastąpiło siedem miesięcy po zawarciu umowy z Grupą GE dotyczącej sprzedaży podstawowej działalności Banku BPH. Zakończenie integracji systemów informatycznych oraz ujednolicenia oferty i obsługi dotychczasowych i nowych klientów planowane jest w pierwszej połowie 2017 r.

Połączone aktywa Alior Banku i Banku BPH wynoszą 62 mld zł, co plasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec czerwca 2016 r. Transakcja przybliża bank do realizacji strategicznego celu, jakim jest dołączenie do grona 5-6 największych banków w Polsce.