Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń w 2017 roku

raporty praca biuro

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva wypracowały w 2017 roku bardzo dobre wyniki finansowe – zysk netto oraz wynik techniczny wzrosły o 14% r/r. Klienci otrzymali z tytułu świadczeń i odszkodowań blisko 45 mln zł.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Wyniki finansowe

 

2017 ( tys. zł) 2016 (tys. zł)
Składka przypisana brutto 230 474 220 673
Wypłacone świadczenia i odszkodowania 18 211 17 103
Koszty działalności ubezpieczeniowej 76 201 85 907
Wynik techniczny 83 472 80 366
Wynik finansowy brutto 90 413 87 087
Wynik finansowy netto 72 775 70 007
Wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) 337,5% 256,8%

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wyniki finansowe

 

2017 ( tys. zł)  2016 (tys. zł)
Składka przypisana brutto 199 294 230 733
Wypłacone świadczenia i odszkodowania

(bez wartości wypłat w produktach inwestycyjnych)

26 786 25 630
Koszty działalności ubezpieczeniowej 81 810 60 744
Wynik techniczny 67 755 51 824
Wynik finansowy brutto 63 980 49 134
Wynik finansowy netto 51 094 39 073
Wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) 429,5% 399,6%

 

Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń:

„W ubiegłym roku obydwie spółki zanotowały wzrost składki przypisanej z produktów ochronnych. W szczególności kontynuowaliśmy rozwój portfela ubezpieczeń niepowiązanych z ofertą kredytową banku (tzw. stand-alone),  gdzie pozyskaliśmy w 2017 roku składkę o 11% wyższą r/r (98 mln zł wobec 88 mln zł w 2016 roku). W lipcu wdrożyliśmy do oferty Banku Zachodniego WBK nowe ubezpieczenie domów i mieszkań Locum Comfort, które daje klientom swobodę w konfiguracji zakresu ochrony oraz oferuje unikalne na rynku gwarancje obsługowe powiązane z procesem wypłaty roszczeń. Ten produkt otrzymał wyróżnienie Order Finansowy 2017 miesięcznika Home &Market. Z kolei w ubezpieczeniach  życiowych kontynuowaliśmy dobrą sprzedaż Onkopolisy, zapewniającej  ochronę finansową na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego. W 2017  sprzedaliśmy ponad 18 000  tych polis.

W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanałach direct (Internet, mobile i telefon), gdzie zanotowaliśmy wzrost o 13% w stosunku do roku 2016. Pod koniec 2017 roku wdrożyliśmy do systemu transakcyjnego BZWBK24 internet możliwość zakupu w pełni online  ubezpieczenia domów i mieszkań Locum Comfort.

Doskonalimy nasze procesy obsługowe. W 2017 roku otrzymaliśmy tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej, zajmując 1. miejsce w rankingu Gazety Bankowej w kategorii ubezpieczeń majątkowych. Dodatkowo, już po raz siódmy, przeszliśmy pozytywnie proces certyfikacji w ramach programu Firma Przyjazna Klientowi.”