Work Service kończy procesy transformacji i jest gotowy na wykorzystanie koniunktury rynkowej w Europie Środkowej

0
Maciej Witucki
Maciej Witucki

W 2017 roku przychody wzrosły o 7,3%, a wynik EBIT z działalności biznesowej osiągnął poziomy 67,9 miliona złotych – wynika ze wstępnych i niezaudytowanych danych finansowych, które przedstawiła dziś Grupa Work Service. W tym samym okresie zostały przeprowadzone trzy duże procesy sprzedażowe, które pozwoliły na przygotowanie całej Grupy do wdrożenia nowej strategii rozwoju, zakładającej osiągnięcie do 2020 roku 3-krotności przychodów z usług transgranicznych. Wstępne wyniki za pierwsze dwa miesiące bieżącego roku wskazują na rosnące wykorzystywanie potencjału lidera w regionie Europy Centralnej i umacniających się trendów związanych z niedoborami kadrowymi w tej części kontynentu.

Za nami bardzo aktywne kwartały, które pozwoliły przygotować nam odpowiedni grunt pod realizację nowej strategii rozwoju dla Work Service na lata 2018-20. Dążąc do ujednolicenia modelu biznesowego, poprawy przejrzystości struktury i długofalowego oddłużenia Grupy, zrealizowaliśmy trzy znaczące transakcje. W 2017 roku podjęliśmy decyzję o opuszczeniu rynku rosyjskiego, który łączył się ze zbyt dużą niepewnością biznesową. Dokonaliśmy również bardzo atrakcyjnych cenowo sprzedaży Grupy IT Kontrakt, a także na koniec marca bieżącego roku zawarliśmy przedwstępną umowę zbycia udziałów w Grupie Exact Systems. Tylko dzięki tej ostatniej aktywności zredukujemy nasze zadłużenie o 140 milionów złotych.  Należy podkreślić przy tym, że dokonane zmiany przełożyły się zbudowanie spójnej Grupy opartej o działalność HR, na perspektywicznych i stabilnych rynkach Europy Środkowej, które rosną w tempie dwucyfrowym. Jednocześnie, pod koniec ubiegłego roku, dokonaliśmy dużych zmian optymalizacyjnych, dzięki czemu mamy dziś lżejszą strukturę kosztową, która pozwoli nam na długofalową poprawę rentowności biznesu – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

2017 rok pod znakiem zmian i poprawy przychodów

Ze wstępnych i wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok wynika, że przychody Grupy Work Service wzrosły o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i osiągnęły poziom ponad 2,6 mld złotych. Z wyłączeniem wyniku IT Kontrakt, który od połowy roku nie przynależy do Grupy, dynamika wzrostu ze sprzedaży usług wyniosła 11,5% r/r. W największym stopniu za poprawę strony przychodowej odpowiadały rynek czeski (+31% r/r.), Bałkany (+16% r/r.) i Polska (+11% r/r.).  W tym samym okresie wynik operacyjny z działalności biznesowej osiągnął poziom 67,9 miliona złotych. Jednak, ze względu na konieczności dokonania niepieniężnego odpisu księgowego, prognoza Grupy dla wyniku EBIT na 2017 rok kształtuje się na poziomie 43 milionów złotych.

Czytaj również:  Badanie Ericsson: Polscy przedsiębiorcy otwarci na 5G

Ubiegły rok był związany z dużymi procesami M&A, które wygenerowały dodatkowe jednorazowe koszty obciążające nasz bilans. Jednocześnie dokonaliśmy wraz z audytorem przeglądu historycznych pozycji i podjęliśmy decyzje o dokonaniu niefinansowych odpisów – dodaje Maciej Witucki.

W 2018 roku priorytetowy rozwojów na bazie wymiany transgranicznej

Na strategicznych dla Grupy Work Service rynkach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) występują obecnie historycznie niskie poziomy bezrobocia i nasilające się niedobory kadrowe, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. To stanowi naturalny popyt dla usług HR i wymiany transgranicznej, na które Grupa postawiła w swojej strategii rozwojowej. Pierwsze miesiące 2018 roku pokazują, że Work Service wykorzystuje ten potencjał, bo wstępne i niezaudytowane dane finansowe za styczeń i luty bieżącego rok pokazują, że tegoroczny wynik na rynku polskim będzie w stanie skompensować lukę powstałą po sprzedaży IT Kontrakt.

W ubiegłym roku w ramach wymiany transgranicznej pomogliśmy znaleźć pracę w innych krajach ponad 10 tysiącom osób. I to zarówno Polakom w Niemczech czy Czechach, ale również Ukraińcom w Polsce, Węgrom w Austrii i Serbom na Słowacji. Ten rok pod względem migracji pracowniczych zapowiada się na rekordowych poziomach, bo trudności rekrutacyjne w naszym regionie narastają, a zapotrzebowanie firm rośnie. Nasza struktura otwarta na Ukrainie rekrutuje już ponad 400 osób miesięcznie, a w portfelu zamówień na drugi kwartał mamy już zapotrzebowania na ponad 1800 nowych pracowników. Co więcej, mamy w planach obsługę nowych segmentów rynkowych w Polsce, które zgłaszają zapotrzebowanie na stałe zatrudnienie obcokrajowców. Poza dotychczasowymi zamówieniami, będziemy poszukiwać pracowników na Ukrainie również do sektora usługowego, branży budowlanej i przetwórstwa spożywczego, a więc portfel naszych klientów dodatkowo się rozszerzy – podsumowuje Maciej Witucki.