Wyniki finansowe grupy Maxcom. Wzrost przychodów w dobie pandemii

gpw

Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego grupa Maxcom osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 129 942 tys. PLN. Wzrost wyników Maxcom to efekt m.in. rosnącego rynku e-commerce, większa sprzedaż produktów bezpośrednio do klientów oraz poszerzenia portfolio produktowego.

Grupa Kapitałowa Maxcom wypracowała w 2020 roku 3 470 tys. PLN skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 24% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się do 6 157 tys. PLN.

Sprzedaż w Europie Zachodniej oraz krajach skandynawskich wzrosła o 28% w stosunku do roku 2019, natomiast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej utrzymała na tym samym poziomie. Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w czasach pandemii Spółka zawdzięcza stałej dostępności towarów, pomimo zaburzeń łańcucha dostaw, z którym borykało się wiele przedsiębiorstw w 2020 roku.

Pomimo bezprecedensowych wyzwań i trudności związanych ze światową pandemią Covid-19, Grupa Maxcom zanotowała w 2020 roku satysfakcjonujący wzrost wyników finansowych – mówi Arkadiusz Wilusz, Prezes Zarządu Maxcom SA.

Podstawowe dane finansowe za 2020 r.

  2019 2020 Dynamika
Przychody (w tys. PLN) 118 683 129 942 109,5%
Zysk operacyjny (w tys. PLN) 4 732 4 902 103,6%
EBITDA (w tys. PLN) 5 842 6 157 105,4%
Zysk netto (w tys. PLN) 2 801 3 470 123,9%

 

Z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową Grupy Kapitałowej, Zarząd Maxcom S.A. wystąpi z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową Grupy.

Jedną z kluczowych inwestycji w roku 2020 było założenie Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. jako Spółki zależnej, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Jej głównym obszarem biznesowym są instalacje fotowoltaiczne oraz sprzedaż hurtowa komponentów urządzeń dedykowanych fotowoltaice.

Fotowoltaika rozwija się w Polsce najszybciej ze wszystkich sektorów OZE. Stała się również wiodącym obszarem inwestycji w całej krajowej elektroenergetyce. Cieszę się, że Maxcom bierze czynny udział w tej zielonej transformacji
– mówi Arkadiusz Wilusz.

Wzrost wyników w 2020 r. to efekt wprowadzenia nowych grup produktowych, rozwoju dotychczasowej gamy modelowej oraz realizowanej strategii opartej na digital marketingu i sprzedaży online, wpisującej się w aktualne trendy zakupowe.

W 2020 roku Maxcom S.A. – jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej – wprowadziła do sprzedaży nowe produkty, które w większości występują pod markami własnymi. Między innymi są to: telefony dla seniorów z głośnikiem bezprzewodowym jako stacją ładującą, następca bestsellerowego modelu telefonu dla seniorów, nowe smartwatche z pulsoksymetrem, głośniki wodoodporne, nowoczesny smartfon wzmocniony, robot sprzątający z kamerą do wideo-monitoringu oraz gama lampek biurkowych.

Spółka Maxcom rozwinęła również strategiczną współpracę z marką Lenovo. W minionym roku dzięki współpracy z marką Rubbee do dystrybucji Grupy Kapitałowej Maxcom trafiły napędy elektryczne do rowerów. Pozwalają one na łatwą konwersję zwykłego jednośladu na rower o napędzie elektrycznym.

Z roku na rok oferta produktowa Grupy Maxcom staje się bogatsza i atrakcyjniejsza, a oferowane produkty odpowiadają potrzebom konsumentów w różnych grupach wiekowych, na  różnych segmentach rynku.

W marcu 2020, reagując na deficyty rynkowe maseczek ochronnych i apel Rządu RP o zaangażowanie przedsiębiorców w walkę z COVID-19, Maxcom podjął natychmiastową decyzję o zleceniu produkcji i sprzedaży maseczek ochronnych. Szybka reakcja Spółki pozwoliła na dostarczenie klientom tego brakującego na rynku dobra. Maxcom S.A. wspierał również jednostki medyczne w walce z pandemią poprzez różnego rodzaju darowizny.

W roku 2020 Grupa Maxcom umocniła swoją pozycję na rynku i stworzyła solidne podstawy do dalszego rozwoju swojej działalności, w tym nowych jej obszarów, zgodnie z trendami rynkowymi.