Wyniki finansowe Grupy OPONEO.PL S.A. za 3 kwartał 2017 r.

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL
Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL

W III kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL, dzięki 29% wzrostowi sprzedaży opon, uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 34% niż w III kwartale 2016 roku, które wyniosły 109,5 mln zł. Narastająco za trzy kwartały 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 406 mln zł.

W III kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 408,9 tys. opon, tj. o 29% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrosła również sprzedaż felg. W III kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała o 43% więcej felg aluminiowych i stalowych niż w III kwartale roku poprzedniego.

Wzrosty te przyczyniły się bezpośrednio do uzyskania wyższych o 34% przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 109,5 mln zł wobec 81,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. Wpływy z tytułu sprzedaży opon wyniosły 96,9 mln zł i stanowiły 89% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

Przychody z zamówień krajowych wzrosły o 48% w stosunku do III kwartału 2016 roku. Ich udział w przychodach ogółem za III kwartał 2017 roku wzrósł o 7,1 p.p. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 25% przychodów ogółem i wyniosły 27,3 286 mln zł.

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2017 roku wzrosły w sumie o 26% w stosunku do przychodów za porównywalny okres 2016 roku i wyniosły 406 mln zł.

Grupa OPONEO.PL zanotowała 3,9 mln zł zysku netto wobec 8,3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2016 roku. Wpływ na różnicę w wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego miało jednorazowe zdarzenie w III kwartale 2016 roku tj. transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektroda.pl. Wynik na tej transakcji uzyskany w 2016 roku wyniósł 12,5 mln zł. W III kwartale 2017 roku rozliczona została druga i ostatnia rata na kwotę 2,8 mln zł ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektroda.pl, która wpłynęła na wynik III kwartału 2017 roku.

Dla Grupy OPONEO.PL najważniejszym okresem, ze względu na sezon wymiany opon na zimowe, jest IV kwartał. Spółka podała do wiadomości ostatnio wstępne, jednostkowe przychody za październik, które wyniosły 96 mln zł i wzrosły o 20% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki spodziewa się, że przychody za miesiąc listopad będą rekordowe w tym roku.