Finansowanie cyfrowej rewolucji wciąż dużym wyzwaniem dla sektora MŚP

raporty praca biuro

61 proc. przedstawicieli sektora MŚP potwierdza, że konkurencją dla ich organizacji są zagraniczne przedsiębiorstwa. 80 proc. uważa z kolei, że ich firmy są pod ciągłą presją modernizacji własnych systemów produkcyjnych. Większość z nich jednoznacznie przyznaje – aby postęp technologiczny był w ogóle możliwy, konieczne jest korzystanie ze zróżnicowanych form finansowania. Takie wnioski płyną z raportu Unlocking digital transformation: the finance factor opracowanego przez firmę Siemens Finance.

Cyfrowa rewolucja to w coraz bardziej zglobalizowanym przemyśle już nie tylko domena dużych firm. Jak twierdzą eksperci Siemens Finance, w ciągu najbliższych kilku lat, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zmuszone do znacznych inwestycji w nowoczesne technologie. Kluczowa w tym kontekście okaże się automatyzacja przemysłu, a co za tym idzie – znalezienie sposobu na jej sfinansowanie.

Globalizacji nie da się zatrzymać

Finansowanie_digitalizacja_MSPCo będzie motorem napędowym zmian? Według raportu Unlocking digital transformation:
the finance factor
kluczową rolę będzie pełnić globalizacja. Jak wskazują szefowie firm, w wyniku rozwoju nowoczesnych form komunikacji, e-commerce, logistyki, przejrzystości i dostępu do globalnego rynku, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą teraz z powodzeniem sprzedawać swoje towary klientom z całego świata. Co więcej, aż 67 proc. z nich uważa, że ich sprzedaż eksportowa w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie.

Jak wynika z raportu, szansa na rozwój części firm sektora MŚP to jednak także zagrożenie dla innych – poprzez możliwość łatwiejszej ekspansji zagranicznej, na ich rynkach może pojawiać się więcej podmiotów z krajów, które do tej pory nie stanowiły dla nich konkurencji. Potwierdzają to także wyniki badania Siemens Finance, w którym ponad połowa zarządzających potwierdziła, że obcność ich zagranicznej konkurencji na polskim rynku w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. Co istotne, aż 76 proc. jest zdania, że aby nadążyć za tymi zmianami ich firmy muszą  modernizować sprzęt i technologię.

– Globalizacja wymusza gruntowną analizę dotychczasowych startegii rynkowych stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MŚP muszą coraz więcej inwestować. Jak pokazuje nasze badanie, ich świadomość na szczęście rośnie. Aż 58 proc. uznaje bowiem zwiększenie automatyzacji produkcji za bardzo „ważne” lub „kluczowe” wyzwanie – mówi Jarosław Kubiszewski z firmy Siemens Finance.

Dlaczego digitalizacja przemysłu będzie odgrywać tak ważną rolę? Eksperci Siemens Finance podkreślają, że nakłady finansowe na cyfrową transformację w długoterminowej perspektywie się po prostu opłacają. Według raportu wykorzystywanie robotyki i automatyzacja pozwalają tworzyć wysokiej jakości produkty szybciej i przy niższych kosztach, a dzięki cyfrowym narzędziom cały proces produkcji może być lepiej zaplanowany. To pozwala na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiaru.

Efektywne finansowanie to podstawa

Wedug raportu Siemens Finance drugim elementem, który będzie kształtował przyszłość firm produkcyjnych sektora MŚP jest presja na obniżanie cen, a właściwie strategia finansowa przedsiębiorstwa oraz dostęp do kapitału. Jak zauważają uczestnicy badania, optymalizacja wydajności firmy zależy zarówno od większej automatyzacji produkcji, jak i od możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi finansowych. – Aż 65 proc. ankietowanych twierdzi, że uzyskanie dostępu do szerszego zakresu instrumentów finansowych jest ważne dla wprowadzania najnowszych technologii. 78 proc. respondentów deklaruje z kolei, że w ciągu ostatnich trzech lat ich zapotrzebowanie na takie narzędzia wzrosło. Finansowaniwe musi być jednak szybsze, bardziej dostępne i elastyczne. Firmy potrzebują już nie tylko bankowych pożyczek, ale także szerszej oferty leasingu, czy faktoringu – mówi Jarosław Kubiszewski.

W opinii ankietowanych, strategia finansowa jest podstawowym elementem, który dostarcza wartość dla klientów – ma ona wpływ na jakość produktów, czas realizacji zadań oraz wydajność produkcji. Dlatego niezwykle istotne jest, aby firmy miały dostęp do elastycznych produktów finansowych. W obliczu postępującej globalizacji to właśnie wybór odpowiednich narzędzi będzie determinować sukces przedsiębiorstw – podsumowują autorzy raportu.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele firm sektora MŚP z całego świata, także z Polski. Pełny raport dostępny jest pod adresem:

https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/financing/whitepapers/sfs-whitepaper-2016-the-finance-factor.pdf