Wyniki finansowe MOL za I kw. 2019 r.

analizy raporty
  • W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa MOL osiągnęła 514 mln USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA
  • Wynik segmentu Upstream osiągnął poziom 283 mln USD, podobnie jak w pierwszym kwartale 2018 r.
  • Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream okazał się słabszy niż przed rokiem i wyniósł 138 mln USD
  • Segment Usług konsumenckich kontynuował dwucyfrowy wzrost EBITDA osiągając w pierwszym kwartale rekordowy poziom
  • Zysk netto Grupy w pierwszym kwartale wyniósł 174 mln USD

Grupa MOL podała dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r. Zgodnie z planem na rok bieżący, wynik EBITDA po pierwszym kwartale przekroczył poziom 500 mln USD.

Wynik EBITDA w segmencie Upstream pozostał bez zmian wobec wyniku sprzed roku, notując 283 mln USD, m.in. dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu produkcji, co zniwelowało negatywny wpływ innych czynników. W pierwszym kwartale 2019 r. produkcja wzrosła do najwyższego od siedmiu lat poziomu 116 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, głównie dzięki dobrym wynikom osiąganym na brytyjskich złożach.

Niższy niż przed rokiem wynik dostarczył z kolei segment Downstream, na co wpływ miały pogarszające się warunki w sektorze rafinacji, częściowo zrównoważone dzięki poprawie efektywności operacji. 138 mln USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA, to o 37% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Segment Usług Konsumenckich kontynuował dwucyfrowy wzrost, notując wzrost wyniku EBITDA o 10% r/r, do poziomu 89 mln USD. Wpływ na to miały wyższe wolumeny sprzedaży paliw oraz wyższe wpływy z oferty pozapaliwowej. Sprzedaż paliw w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła w omawianym okresie o 3% (na Węgrzech i w Chorwacji o 5%), co stworzyło korzystne warunki dla całego segmentu.

Segment gazowy Midstream przynisół z kolei 66 mln USD EBITDA, co oznacza spadek o 23% r/r.

Zsolt Hernádi
Zsolt Hernádi

Prezes i CEO Grupy MOL, Zsolt Hernádi tak skomentował wyniki pierwszego kwartału: „Pierwszy kwartał przyniósł wynik EBITDA na poziomie ponad 500 mln USD oraz dodatnie przepływy gotówkowe, co wpisuje się w plan na cały rok 2019 i pozwala na realizację zaplanowanych inwestycji w ramach prowadzonej w firmie transformacji. Niższe niż przed rokiem zyski są efektem wysokiej bazy oraz słabszych niż przed rokiem marży na produktach rafinacji, co tylko częściowo udało się zrównoważyć dobrą efektywnością operacyjną we wszystkich segmentach. Segment Usług Konsumenckich kontynuował dwucyfrowy wzrost EBITDA, m.in. dzięki kolejnym otwarciom punktów Fresh Corner, których działa już 700. W tym czasie segment Upstream zanotował najwyższą produkcję od roku 2012”.