Wyniki GK OPONEO.PL za III kwartał 2018 r.

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.
Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

W III kwartale 2018 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 521,7 tys. opon i uzyskała wyższe o 21% przychody ze sprzedaży wielkości 132,5 mln zł.

Wzrost sprzedaży opon o 27,6% w III kwartale 2018 roku wpłynął na uzyskane przez Grupę OPONEO.PL przychody ze sprzedaży na poziomie 132,5 mln zł wobec 109,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco za trzy kwartały 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 484,9 mln zł wobec 406 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 19,4%.

Przychody z zamówień krajowych wyniosły 101,3 mln zł i wzrosły o 23,3% w stosunku do III kwartału 2017 roku. Przychody ze sprzedaży zagranicznej, stanowiące 23,5% przychodów ogółem, wyniosły 31,2 mln zł i wzrosły o 14,2%.

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.
Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

– Wartym podkreślenia jest, że uzyskany, ponad 23% wzrost sprzedaży na rynku krajowym wygenerowaliśmy w momencie, gdy cały rynek opon osobowych w Polsce w III kwartale odnotował jedynie nieznaczny wzrost wielkości 2,5% – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Dominującym elementem przychodów Grupy OPONEO.PL były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które
w III kwartale 2018 roku wyniosły 115,2 mln zł. Stanowiły one 87% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

Analizując sam III kwartał należy pamiętać, że z powodu sprzedaży sezonowej ten okres w branży oponiarskiej charakteryzuje się słabszymi wynikami w porównaniu do innych kwartałów roku obrotowego. Można jednak zauważyć, że w III kwartale 2018 roku wynik netto Grupy OPONEO.PL uległ poprawie i wyniósł -4,2 mln zł wobec -5 mln zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2017 roku. Od początku roku do 30 września 2018 roku Grupa OPONEO.PL zanotowała 3 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2017 roku.

Wpływ na różnicę w wyniku w stosunku do roku ubiegłego miało jednorazowe zdarzenie w III kwartale 2017 roku tj. rozliczenie drugiej i ostatniej raty na kwotę 2,8 mln zł w ramach transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektroda.pl. Kwota uzyskana z tej transakcji wpłynęła na wzrost wyniku netto w III kwartale 2017 roku.

W najbliższych planach OPONEO.PL, poza ciągłym rozwojem sprzedaży opon i felg na obecnych rynkach, jest udoskonalanie procesów logistycznych mających wspierać podstawową działalność Spółki, a także rozwój sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki Dadelo S.A