Wyniki Grupy PHN po 3 kw. 2022 r.

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Grupa Kapitałowa PHN po raz kolejny odnotowała dobre wyniki finansowe dzięki konsekwentnie realizowanej polityce dywersyfikacji działalności przy ścisłej kontroli kosztów własnych. Zysk netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wzrósł o 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 54,4 mln PLN. Natomiast zysk operacyjny wyniósł 133,0 mln PLN, o prawie 30 proc. więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r.  

Znaczny wzrost kosztów finansowania oraz istotne przyspieszenie inflacji, w tym wyraźne zwiększenie cen energii oraz materiałów budowalnych negatywnie wpłynęły na wiele sektorów polskiej gospodarki, w tym spółki z branży nieruchomości. W tych trudnych uwarunkowaniach spółki z Grupy PHN koncentrowały się na kontroli kosztów własnych oraz poszukiwaniu możliwości zwiększenia rentowności z istniejących i planowanych inwestycji. Negatywny wpływ na sytuację gospodarczą ma również wojna za wschodnią granicą Polski wywołana przez agresję Rosji na Ukrainę, która prowadzi do wzrostu niepewności wśród inwestorów, inwestujących m.in. na rynku nieruchomości.

W wymagających warunkach rynkowych spółka zwiększyła m.in. zysk EBIDTA o 27 proc. do 139 mln PLN, a przychody z najmu wzrosły do prawie 150 mln PLN. Do osiągnięcia pozytywnych wyników przez Grupę PHN przyczyniło się także m.in. zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.

Dzięki zdywersyfikowanej działalności jesteśmy mniej narażeni na kurczenie się segmentów rynku szczególnie narażonych na wzrost stóp procentowych i kosztów kredytowania. Coraz większą wagę przywiązujemy do kontroli kosztów. Kontynuujemy naszą strategię rozwoju i jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań, aby dobrze przygotować spółkę na okres lepszej koniunktury i ożywienie na rynku nieruchomości powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 150 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej około 3,6 mld  PLN, co plasuje spółkę w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.

Wyniki finansowe osiągnięte po trzech kwartałach trudnego dla branży roku pokazują silne fundamenty Grupy PHN. Wciąż udaje się nam generować zyski w różnych segmentach rynku, co pozwala na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. Pracujemy nad przygotowaniem kolejnych inwestycji, które powinny być gotowe, gdy gospodarka znajdzie się znowu w fazie ożywienia  – dodał Marcin Mazurek.

PHN konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku powierzchni biurowych. W 2022 r. prowadzi aranżacje dwóch flagowych inwestycji: kompleksu SKYSAWA zlokalizowanego w ścisłym centrum stolicy oraz budynku klasy A – INTRACO Prime na warszawskim Muranowie.

Na początku 2022 r. Grupa PHN sfinalizowała podpisaną w grudniu ubiegłego roku z PKO Bankiem Polskim długoterminową umowę najmu biurowca SKYSAWA. Biurowiec o łącznej powierzchni około 35 tys. mkw. GLA został w całości wynajęty największej polskiej instytucji finansowej, która utworzy w nim swoją nową siedzibę. Była to jedna z największych tego typu transakcji na polskim rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

PHN pozostaje także aktywny w segmencie mieszkaniowym. Spółka w pierwszym półroczu podpisała umowy z generalnymi wykonawcami na realizację nowych budynków mieszkalnych we Wrocławiu – Osiedla ŁAN oraz w Warszawie przy ulicy Kolejowej – KOLEJ NA 19. Z obu tych inwestycji na rynek trafi 320 nowych mieszkań. Warszawski projekt wyróżnia się przy tym doskonałą lokalizacją w centrum miasta, ciekawym wyglądem budynków oraz wysokim standardem wykończenia. Takie inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących również w okresie spowolnienia gospodarczego, który zwykle silnie uderza w rynek nieruchomości mieszkalnych.

Polski Holding Nieruchomości stosuje innowacyjne i proekologiczne rozwiązania i jest w grupie firm z rynku nieruchomości, które są w stanie wybudować energooszczędne budynki biurowe i mieszkalne charakteryzujące się  wysoką  jakością. Projekty realizowane przez spółkę znajdują uznanie wśród inwestorów i międzynarodowych ekspertów.