Wyniki Haitong Securities w pierwszym półroczu 2020 r.

Haitong Bank

Haitong Securities, właściciel Haitong Banku wypracował w I poł. 2020 r. 690 mln EUR zysku netto, przy przychodach na poziomie 3,3 mld EUR. Aktywa banku wzrosły o ponad 7 proc. do 85,8 mld EUR. Instytucja zaraportowała stabilne wyniki finansowe pomimo epidemii koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na kluczowe dla niej rynki. Dzięki wzmożonej aktywności na chińskim rynku długu oraz rozwojowi za granicą, Haitong Securities umocnił swoją pozycję wśród czołowych azjatyckich banków inwestycyjnych.

Chiński bank zakończył I poł. 2020 r. z przychodami na poziomie 3,3 mld EUR, co jest wynikiem o 0,37 proc. niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Utrzymanie przychodów na zbliżonym poziomie pomimo zawirowań na rynkach chińskim i międzynarodowym jest efektem m.in. wyższych wpływów z opłat i prowizji (o 18,4 proc. r/r). Zysk netto banku wyniósł 690 mln EUR wobec 707 mln EUR w 2019 r. Zysk brutto Haitong Securities ukształtował się na poziomie 0,98 mld EUR. Pomimo spadku o 2,3 proc. r/r jest to drugi najwyższy wynik w historii, którego rekord padł w I poł. 2019 r. Bank wzmocnił swoją sytuację kapitałową dzięki wzrostowi aktywów o ponad 7 proc. r/r do 85,8 mld EUR.

Haitong Securities odnotował w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku nieznacznie słabsze wyniki finansowe w porównaniu do roku 2019, co w okresie silnych zawirowań gospodarczych na najważniejszych rynkach jest dla naszej instytucji dużym sukcesem. Wzmożona aktywność na rynku dłużnym w Chinach, połączona ze stabilnym rozwojem za granicą i przemyślanym angażowaniem się w transakcje kapitałowe, sprawia, że Haitong Securities pozostaje wśród największych insytutcji finansowych w regionie Chin i Azji. To daje całej grupie optymistyczną perspektywę na kolejne okresy – mówi Krzysztof Rosa, Dyrektor Generalny Haitong Bank w Polsce.

Haitong Securities aktywny na rynkach kapitałowych

Sektor Wealth Management banku zarządza już aktywami ponad 12 mln klientów o wartości 250 mld EUR. Pomimo pandemii koronawirusa i wymagającego otoczenia, aktywność Haitong Securities na rynkach kapitałowych w Chinach wzrosła o 28,3 proc. r/r. Instytucja została sklasyfikowana jako 3 najważniejszy podmiot na rynku finansowania kapitałowego w Chinach. Silną stroną banku jest obecność na rynku długu. Zwłaszcza w I poł. br. była ona stosunkowo silna w Chinach kontynentalnych – Haitong Securities zanotował najlepszy wynik w historii z 26 proc. wzrostem aktywności na rynkach z gwarantowaną emisją długu. Na azjatyckim rynku obligacji o wysokiej rentowności (z wyłączeniem Japonii), Haitong International był numerem 1 w liczbie transakcji z gwarancją emisji i numerem 3 pod względem wartości emisji.

Jako jeden z najsilniejszych chińskich graczy na światowych rynkach, Haitong Securities zwiększył przychody z biznesu zagranicznego o 0,9 proc. r/r, do ponad 1 mld EUR (32 proc. całkowitych przychodów). Pierwsze 6 miesięcy 2020 r. upłynęło pod znakiem ogólnej strategii, która koncentrowała się na transakacjach o niskim profilu ryzyka, dalszym rozwoju biznesu w Chinach i zagranicą oraz wzmocnieniu systemu zarządzania grupą kapitałową.

W sierpniu br. Haitong Securities zakończył proces prywatnej subskrypcji akcji. Dzięki emisji kapitał zakładowy banku został podwyższony o ok. 2,4 mld EUR. 1 562 500 000 wyemitowanych akcji klasy A jest notowanych na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.