Wyniki MERIT INVEST SA za 2016 r.

0
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowana na NewConnect doradczo – inwestycyjna Spółka z Radomia – MERIT INVEST SA,  przedstawiła jako jeden z pierwszych emitentów „małej giełdy” wyniki osiągnięte w 2016 roku. Przychody finansowe w roku 2016 to 426,97 tys. zł, co jest historycznym rekordem Spółki, a w odniesieniu do roku 2015 stanowi wzrost o 18500%. Zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 303 tys. zł, co jest z kolei najlepszym wynikiem Spółki od dnia wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego (22 sierpnia 2012 roku). Zarząd zapowiedział również w raporcie rocznym wprowadzenie nowej strategii rozwoju na lata 2017-2020.

Rok 2016 był okresem licznych działań zakończonych sukcesem. Przełomowym momentem było znalezienie inwestora, p. Doroty Denis – Brewczyńskiej, która jest znana min. jako założyciel firmy Bloomga SA – producenta gry przeglądarkowej Islandoom. Następnie MERIT podpisał pakiet znaczących umów doradczych, które są realizowane na rzecz technologicznej Spółki VoiceFinder S.A. z Krakowa. Warto zwrócić uwagę, że VoiceFinder SA, podobnie jak Bloomga SA zamierza w 2017 roku stać się spółką publiczną. Wreszcie działania inwestycyjne, które przyniosły najwyższy od czasów debiutu Emitenta zysk netto.

„Realizowana przez Spółkę w latach 2012-2014 strategia ze względu na załamanie gospodarcze i słabość polskiego rynku kapitałowego nie przyniosła zakładanych rezultatów. Od roku 2016 MERIT INVEST wróciła na rynek doradczy i inwestycyjny dzięki współpracy z nowym kluczowym akcjonariuszem, który zauważył potencjał naszej Spółki. Z Panią Dorotą Denis-Brewczyńską zbudowaliśmy w minionym roku bardzo solidny portfel Spółek notowanych na rynku  giełdowym. W mojej ocenie nasze aktywa inwestycyjne mają w dłuższej perspektywie duży zwyżkowy potencjał, a biorąc pod uwagę bieżące wyceny akcji z naszego portfela, to pierwszy kwartał tego roku też zapowiada się wyjątkowo dobrze. Zysk jaki udało się wypracować w 2016 roku pokryje straty z lat ubiegłych z nawiązką. Przychody finansowe MERIT INVEST to aż 426,7 tys złotych. Nigdy wcześniej nie odnotowaliśmy takich poziomów zysków na portfelu inwestycyjnym w jednym roku, a dzięki niskiej bazie możemy się poszczycić wzrostem w tym zakresie rok do roku o blisko 18500 %. Mimo strat na zbyciu udziałów w nierentownej spółce z o.o., w ramach uporządkowania aktywów, nasz wynik daje powody do zadowolenia i pozwala na planowanie dalszych zakupów inwestycyjnych. To co cieszy mnie równie mocno jak wypracowane zyski, to podwojenie wartości aktywów przedsiębiorstwa. Wracamy do gry, również w sektorze Private Equity i liczymy na debiut jednej z naszych spółek z portfela” – podsumowuje Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MERIT INVEST SA.

„Poza tym – dodaje Prezes Stępień – oceniamy coraz więcej projektów i nie są to tylko spółki już notowane, choć cenimy sobie bardzo wysoko możliwość przebierania w okazjach do zakupów akcji podmiotów notowanych. Mamy duże doświadczenie w analizie podmiotów, wiemy czego szukamy, przyjmujemy również zaproszenia do zawarcia interesujących transakcji. Nakład pracy jaki wnosimy w budowanie wartości spółki powinien być systematycznie widoczny w wynikach.”

MERIT INVEST to przede wszystkim ludzie. Kompetencje i doświadczenie zespołu dają gwarancję profesjonalnej realizacji umów doradczych dla podmiotów ubiegających się o status spółki giełdowej, czy dla podmiotów poszukujących doradcy transakcyjnego i inwestora w jednej osobie. Takie rozwiązanie powinno stać się źródłem stabilnych przychodów i otworzyć szersze możliwości na zaangażowanie kapitałowe w podmioty, które są dobrze rozpoznane we wczesnej fazie analizy.

„Mamy ogromne doświadczenie w realizacji usług doradczych dla spółek giełdowych i ubiegających się o wprowadzenie akcji do obrotu. Dowodem na skuteczność mogą być zarówno transakcje IPO, jak i fuzji  przeprowadzone z udziałem MERIT INVEST w przeszłości na ponad 50 mln zł ” stwierdza Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MERIT INVEST SA.

Działalność inwestycyjna była filarem wyników MERIT INVEST za 2016 rok.  i jak zapowiada zarząd najbliższe lata będą okresem intensyfikacji pracy w zakresie budowania wartości spółki przez zwiększanie znaczenia segmentu inwestycyjnego. W raporcie rocznym Spółka zapowiada mocny powrót do tego sektora przez wdrożenie nowej strategii na lata 2017-2020.

„Zamierzamy najmocniej rozwijać działalność inwestycyjną, która powinna być filarem naszego biznesu, zaraz po zdobywaniu kontraktów na usługi doradcze, analityczne wyceny spółek, zewnętrzne zlecenia due dilligence czy usługi doradztwa transakcyjnego. Efekty jakie widać po wynikach za rok 2016 uwypuklają nasze inwestycyjne DNA. – twierdzi Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MERIT INVEST SA.