Wyniki MERIT INVEST SA za 2016 r.

0

Notowana na NewConnect doradczo – inwestycyjna Spółka z Radomia – MERIT INVEST SA,  przedstawiła jako jeden z pierwszych emitentów „małej giełdy” wyniki osiągnięte w 2016 roku. Przychody finansowe w roku 2016 to 426,97 tys. zł, co jest historycznym rekordem Spółki, a w odniesieniu do roku 2015 stanowi wzrost o 18500%. Zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 303 tys. zł, co jest z kolei najlepszym wynikiem Spółki od dnia wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego (22 sierpnia 2012 roku). Zarząd zapowiedział również w raporcie rocznym wprowadzenie nowej strategii rozwoju na lata 2017-2020.

Rok 2016 był okresem licznych działań zakończonych sukcesem. Przełomowym momentem było znalezienie inwestora, p. Doroty Denis – Brewczyńskiej, która jest znana min. jako założyciel firmy Bloomga SA – producenta gry przeglądarkowej Islandoom. Następnie MERIT podpisał pakiet znaczących umów doradczych, które są realizowane na rzecz technologicznej Spółki VoiceFinder S.A. z Krakowa. Warto zwrócić uwagę, że VoiceFinder SA, podobnie jak Bloomga SA zamierza w 2017 roku stać się spółką publiczną. Wreszcie działania inwestycyjne, które przyniosły najwyższy od czasów debiutu Emitenta zysk netto.

„Realizowana przez Spółkę w latach 2012-2014 strategia ze względu na załamanie gospodarcze i słabość polskiego rynku kapitałowego nie przyniosła zakładanych rezultatów. Od roku 2016 MERIT INVEST wróciła na rynek doradczy i inwestycyjny dzięki współpracy z nowym kluczowym akcjonariuszem, który zauważył potencjał naszej Spółki. Z Panią Dorotą Denis-Brewczyńską zbudowaliśmy w minionym roku bardzo solidny portfel Spółek notowanych na rynku  giełdowym. W mojej ocenie nasze aktywa inwestycyjne mają w dłuższej perspektywie duży zwyżkowy potencjał, a biorąc pod uwagę bieżące wyceny akcji z naszego portfela, to pierwszy kwartał tego roku też zapowiada się wyjątkowo dobrze. Zysk jaki udało się wypracować w 2016 roku pokryje straty z lat ubiegłych z nawiązką. Przychody finansowe MERIT INVEST to aż 426,7 tys złotych. Nigdy wcześniej nie odnotowaliśmy takich poziomów zysków na portfelu inwestycyjnym w jednym roku, a dzięki niskiej bazie możemy się poszczycić wzrostem w tym zakresie rok do roku o blisko 18500 %. Mimo strat na zbyciu udziałów w nierentownej spółce z o.o., w ramach uporządkowania aktywów, nasz wynik daje powody do zadowolenia i pozwala na planowanie dalszych zakupów inwestycyjnych. To co cieszy mnie równie mocno jak wypracowane zyski, to podwojenie wartości aktywów przedsiębiorstwa. Wracamy do gry, również w sektorze Private Equity i liczymy na debiut jednej z naszych spółek z portfela” – podsumowuje Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MERIT INVEST SA.

Czytaj również:  Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018

„Poza tym – dodaje Prezes Stępień – oceniamy coraz więcej projektów i nie są to tylko spółki już notowane, choć cenimy sobie bardzo wysoko możliwość przebierania w okazjach do zakupów akcji podmiotów notowanych. Mamy duże doświadczenie w analizie podmiotów, wiemy czego szukamy, przyjmujemy również zaproszenia do zawarcia interesujących transakcji. Nakład pracy jaki wnosimy w budowanie wartości spółki powinien być systematycznie widoczny w wynikach.”