„Wypoczynkowe” zwolnienia lekarskie popularne wśród europejskich pracowników

0
pracownik praca
  • Z „wypoczynkowych” zwolnień lekarskich korzysta co trzeci europejski pracownik (29,6 proc.)
  • Pracownicy odczuwający zagrożenie lub brak komfortu psychicznego częściej akceptują „wypoczynkową” absencję chorobową
  • Co dziesiąty pracownik przynajmniej raz w tygodniu rozważa rzucenie pracy
    (13 proc.)

Jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich w sytuacji, gdy nie choruje. Spośród osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich, aż 86 proc. uważa, że można wziąć je dwa lub więcej razy w roku.

Z badań firmy ADP wynika również, że bardziej przychylni zwolnieniom lekarskim, których nie uzasadnia stan zdrowia, są pracownicy odczuwający zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu zatrudnienia.zwolnienia lekarskie popularne wśród europejskich pracowników

– Absencja pracowników wiąże się z koniecznością poniesienia przez firmy wymiernych kosztów, dlatego nieuzasadnionym zwolnieniom lekarskim powinno się przeciwdziałać. Widoczna jest bezpośrednia zależność pomiędzy większą częstotliwością nieuzasadnionych absencji i wysokim poziomem frustracji pracowników. Monitorowanie takich nastrojów
i przeciwdziałanie im jest dużym wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Właściciele oraz liderzy w organizacji powinni budować autentyczne relacje ze swoimi pracownikami, bazujące na szczerości i przejrzystości działań. Powinni zapewniać im możliwości rozwoju i realne wsparcie. Takie podejście zaowocuje zaangażowaniem i oddaniem zespołu. Tym samym, zmienią się nie tylko nastroje związane z absencją chorobową, ale też poprawi się retencja pracowników
– ocenia Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

W Polsce, jak podaje ZUS, od 2014 roku liczba zwolnień lekarskich wzrosła z 18,8 mln
w 2014 roku do 21,4 mln w roku 2017. W przypadku sporej części pracowników zwolnienie lekarskie jest wynikiem długotrwałego stresu i przemęczenia. Stres i przemęczenie są również źródłem mniejszego zaangażowania i utraty radości z pracy. Wówczas „wypoczynkowe” zwolnienia lekarskie dają przestrzeń do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia czy odbycia serii rozmów rekrutacyjnych. Warto trzymać rękę na pulsie i reagować zawczasu zapewniając pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju
– mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner, ADP Polska.zwolnienia lekarskie popularne wśród europejskich pracowników 2

Czytaj również:  3 powody, dla których grafik pracy i plan urlopów to podstawa!

Z badań ADP wynika, że europejscy pracownicy często rozważają odejście z obecnego miejsca zatrudnienia. Ponad połowa (28 proc.) europejskich pracowników myśli o rzuceniu pracy co najmniej raz na kilka miesięcy, a więcej niż co dziesiąty (13 proc.) rozważa taki ruch raz w tygodniu, a nawet częściej.

Badanie People Unboxed, przeprowadzono na zlecenie firmy ADP, w którym wzięło udział ponad 2000 pracowników z Europy.

Ekspert: Anna Barbachowska, HR Business Partner, ADP Polska

O badaniu „People Unboxed”

W kwietniu 2018 roku ADP i Circle Research przeprowadziły internetowe badanie ilościowe na grupie 2518 pracowników w 5 różnych krajach Europy. Próba stanowiła reprezentatywną grupę pracowników wybranych według kryterium wieku, płci, rodzaju i wymiaru zatrudnienia, przedziałów wynagrodzenia
i stażu pracy.