Wyrok 600 tysięcy złotych odszkodowania dla piratów produktów Microsoft

Ponad 600 tysięcy złotych odszkodowania oraz kara ograniczenia wolności dla skazanych za niezgodne z prawem rozpowszechnianie kluczy produktów Microsoft.

0

W efekcie postępowania sądowego toczącego się przeciw trzem osobom prowadzącym nielegalną sprzedaż kluczy aktywacyjnych oprogramowania firmy Microsoft na aukcjach internetowych, Sąd Rejonowy w Opolu orzekł obowiązek naprawienia szkody w łącznej wysokości ponad 600 tysięcy złotych na rzecz firmy Microsoft i kary ograniczenia wolności od 8 miesięcy do 1 roku, w ramach której skazani muszą odpracować prace społeczne. Jest to największe dotychczas orzeczone odszkodowanie zasądzone przez polski sąd karny w sprawie o handel nadużytymi kluczami w Internecie.

Postępowanie jest efektem współpracy Microsoft z policją. Już kilka miesięcy temu firma ogłosiła, że realizuje zakupy testowe w serwisach aukcyjnych i na stronach internetowych.

Coraz więcej nieświadomych użytkowników staje się ofiarami aukcji internetowych, na których sprzedaje się nielegalne produkty. W celu ochrony osób korzystających z naszego oprogramowania podjęliśmy działania na rzecz sprawdzenia faktycznego poziomu zagrożeń i przeciwdziałania temu procederowi w przyszłości” – mówi Marcin Wesołowski z polskiego oddziału Microsoft.

We wszystkich przypadkach ujawniliśmy naruszenia. Sprzedawane produkty okazywały się być nieautoryzowanymi kopiami programów, którym towarzyszyły podrobione certyfikaty autentyczności lub nadużyte klucze aktywacyjne, które nie dawały kupującym żadnych praw do używania produktów. Efekty zakupów, doskonała współpraca z policją, a w efekcie orzeczenie sądu utwierdzają nas w przekonaniu, że kontynuacja zakupów testowych, by w efekcie doprowadzić do zmniejszenia poziomu zagrożeń dla naszych klientów, ma sens” – mówi Marcin Wesołowski.

Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie z nielegalnych źródeł jest często zarażone wirusami i innym złośliwym kodem umożliwiającym między innymi zdalne przejęcie kontroli nad urządzeniem, konsekwencje jego używania mogą być poważne. Tym ważniejsze staje się ostrzeganie użytkowników przed nieuczciwymi sprzedawcami i konsekwencjami stosowania nielegalnego software’u.

– „Korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania jest niebezpieczne, nie tylko ze względu na zagrożenia dla naszych informacji zgromadzonych na komputerze, ale także ze względu na konsekwencje prawne. Handel nielegalnym oprogramowaniem, w tym kluczami produktów, w Polsce podlega odpowiedzialności karnej. W praktyce sądy rzadko orzekają karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale nie to jest najistotniejsze w przypadku tego typu przestępstw. Jak widać z wyroku opolskiego Sądu dużo większe znaczenie może mieć konieczność zapłaty odszkodowania idącego w setki tysięcy złotych. Perspektywa konieczności naprawienia szkody powinna skłonić do refleksji osoby trudniące się taką działalnością i liczące na szybki zysk kosztem producentów programów komputerowych i nieświadomych klientów” – przekonuje adw. Paweł Sawicki z Kancelarii Prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – pełnomocnik Microsoft.

Czytaj również:  Łukasz Białek: Nierentowne kopalnie należy zamknąć, a ludzi przekwalifikować

Poza odpowiedzialnością karną, na podstawie art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, sprawca musi się liczyć także z odpowiedzialnością cywilną. Ma wówczas obowiązek zapłaty pokrzywdzonym twórcom dwukrotnej wysokości należnego wynagrodzenia.