Wyznaczono sądy ds. ochrony własności intelektualnej – ma być szybciej i efektywniej

Sąd prawo prawnik

Zgodnie z obietnicami złożonymi podczas prac nad nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości w konsultacji z Urzędem Patentowym wydało rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych.

– Jednym z głównych problemów systemu ochrony własności intelektualnej jest m. in. czas trwania postępowań oraz brak merytorycznego przygotowania sędziów do orzekania w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Dotychczas mieliśmy do czynienia z rozproszeniem spraw pomiędzy różne sądy – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przed nowelizacją sprawy z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej (np. naruszenie praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe) rozpoznawały sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, natomiast sprawy, dotyczące decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP rozpatrywane były przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny. Rozproszenie spraw nie sprzyjało specjalizacji sędziów oraz pogłębiało problem przewlekłości postępowań, który dodatkowo nasilał się przez rosnącą z roku na rok liczbę spraw z zakresu własności intelektualnej.

– Specjalizacja sądów i sędziów będzie sprzyjać jednolitości orzecznictwa. Przyczyni się również do przyspieszenia postępowań i zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.