Wyższa stawka celna na import mięsa do Turcji

0

Z dniem 02 lipca 2011 r. Rada Ministrów Republiki Turcji podjęła decyzję o zmianie stawek celnych na import mięsa.

Według ww. decyzji, stawka celna przewidziana dla nw. pozycji tureckiej taryfy celnej zostaje podwyższona z 60% do 75%. Wprowadzenie podwyższonego cła ma na celu ochronę krajowych hodowców przed konkurencją zagraniczną.

Kod celny Nazwa wyrobu

0201.10.00.00.00 Tusze lub półtusze

0201.20.20.00.00 Ćwierci (równo podzielone)

0201.20.30.00.00 Ćwiartki przednie (po rozbiorze lub nie)

0201.20.50.00.00 Ćwiartki tylne (po rozbiorze lub nie)

0202.10.00.00.00 Tusze lub pół-tusze

0202.20.10.00.00 Ćwierci (równo podzielone)

0202.20.30.00.00 Ćwiartki przednie (po rozbiorze lub nie)

0202.20.50.00.00 Ćwiartki tylne (po rozbiorze lub nie)

Decyzja RM nr 2011/2020 weszła w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Nr 27982 z dn. 02 lipca 2011 r.