XSystem S.A. wzmacnia skład Zarządu

Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., poinformowała o powołaniu Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję. W jego skład weszli: dotychczasowy Prezes Zarządu – Adrian Weremiuk oraz nowy Członek Zarządu – Bartosz Choiński. 

Rada Nadzorcza XSystem S.A. powołała nowy skład Zarządu Spółki na 5-letnią kadencję, która potrwa do końca czerwca 2022 r. Prezesem Zarządu pozostał dotychczasowy Prezes – Adrian Weremiuk, będący głównym akcjonariuszem Spółki oraz inicjatorem i architektem jej rozwoju w kierunku branży konsultingowo-informatycznej. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności Emitenta. Nowym Członkiem Zarządu XSystem S.A. został Bartosz Choiński, który jest związany ze Spółką od 2015 r. Bartosz Choiński odpowiada za wszystkie działania związane z rozwojem oprogramowania ACCELO, prowadzenie projektów wdrożeniowych, a także wspieranie działań handlowych. Jest on również odpowiedzialny za monitorowanie procesów wsparcia dla już wdrożonych rozwiązań oraz utrzymywanie kontaktu z klientami w ramach realizowanych działań. Nowy Członek Zarządu XSystem S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowania systemów obiegu dokumentów dla czołowych polskich przedsiębiorstw. Rozszerzenie składu Zarządu Spółki powinno przyczynić się do efektywnego wykorzystania posiadanych przez nią kompetencji oraz potencjału jej rozwoju.

„Przez ostatnie 2 lata współpracy Bartosz Choiński pokazał w naszej firmie duże kompetencje merytoryczne w obszarze produktu, jakim się zajmujemy, jak i wysokie kompetencje zarządcze. Ze względu na wysoką ocenę jego pracy w obu wymienionych obszarach, podjęta została decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu o jego osobę. Wspólnie chcemy w efektywny sposób budować sprzedaż naszego sztandarowego produktu i rozwijać go zgodnie z trendami rynkowymi, które cały czas obserwujemy.” – komentuje Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

Rok 2016 oraz początek 2017 był bardzo pracowity, a rozwiązania, które udało nam się wypracować, pozwolą na większą niż do tej pory, i szybszą, ekspansję rynkową. Ze względu na moje dotychczasowe doświadczenia, odpowiadam z jednej strony za rozwój systemu, z drugiej zaś bardzo aktywnie wspieram działania handlowe firmy w obszarze sprzedaży ACCELO.” – dodaje Bartosz Choiński, Członek Zarządu Spółki XSystem S.A.

W czerwcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki ujawnił się nowy inwestor – ABS Investment S.A., który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Jest to spółka notowana na rynku NewConnect, zajmującą się inwestycjami kapitałowymi oraz doradztwem finansowym. Inwestycja w XSystem S.A. jest związana z bardzo dobrą oceną perspektyw rozwoju tego podmiotu, a także branży, w której prowadzi działalność. Zarząd obu Spółek chcą zacieśniać współpracę pomiędzy nimi i oczekują, że przyniesie ona wymierne korzyści, a także przełoży się dalszy wzrost wartości Emitenta.