Strategiczne zmiany w Zarządzie Banku Pekao S.A.

0

W dniu 6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 7 lipca 2017 r. Pana Tomasza Kubiaka, Pana Michała Piotra Lehmanna, Pana Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.

W dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Pana Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Pana Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.  

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Wszyscy nowo powołani członkowie zarządu Banku mają wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bankowości i instytucjach finansowych.

„Rada Nadzorcza doceniła międzynarodowe doświadczenie Pana Marka Lusztyna, który jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie zarządzania ryzkiem i mianowała go, z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykiem. Gratuluję Panu Tomaszowi Kubiakowi, wybitnemu specjaliście z zakresu alokacji kapitału i zarządzania aktywami i pasywami awansu na Wiceprezesa nadzorującego Pion Finansowy. Podążając za rosnącą siłą sektora małych i średnich firm został wydzielony w Banku Pion Bankowości SME i Pan Tomasz Styczyński, wcześniej przez 16 lat związany z Bankiem Citi Handlowym zostanie Wiceprezesem nadzorującym ten Pion. Od 1 września z Raiffeisen Polbank dołączy do nas Pan Marek Tomczuk, który przejmie odpowiedzialność za Pion Bankowości Detalicznej. Jego bogate doświadczenie pozwoli sprostać wyzwaniom jakie niesie szybki postęp technologiczny i rosnące wymagania klientów indywidualnych. Pan Michał Lehmann, wcześniej pracujący w Grupie PZU, obejmie funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za funkcje wsparcia, dyscyplinę kosztową i Pion Logistyki. Pan Andrzej Kopyrski i Pan Adam Niewiński będą kontynuować pracę wraz z nowo powołanymi Członkami Zarządu.” – powiedział Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu.

Czytaj również:  G. Piotrowska-Oliwa: Książkowy model edukacji bolączką młodych. W rozwoju ich ścieżki kariery pomagają programy mentoringowe

„Życzymy Zarządowi wielu sukcesów w realizacji ambitnych celów, które przed nim stoją. Jednocześnie chcemy podziękować Panu Grzegorzowi Piwowarowi i Panu Marianowi Ważyńskiemu za ich wieloletni wkład i zaangażowanie w budowanie siły Banku Pekao ” – powiedział Paweł Surówka, Prezes PZU S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Ze stanowisk w Zarządzie Banku Pekao S.A. zrezygnowali Wiceprezes Grzegorz Piwowar odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej oraz Wiceprezes Marian Ważyński odpowiedzialny za Pion Logistyki.