Z jakich inteligentnych technologii korzystać będą polskie miasta w ciągu najbliższych lat

0

Inteligentne miasta przyciągają nowych inwestorów i ciekawych świata turystów. Stają się bardziej atrakcyjne do organizacji wydarzeń kulturalnych i biznesowych. Poprawiają również komfort życia mieszkańców. Za terminem „inteligentne” kryje się nie tylko nowoczesna technologia, ale i cały mechanizm społeczny – przyjazny i otwarty urząd, nowe ciekawe miejsca pracy oraz udogodnienia z których na co dzień mogą korzystać obywatele. Ważne, aby już teraz zastanowić się jak będą wyglądać polskie miasta w niedalekiej przyszłości.Smart City

Wyzwania przyszłości

Według informacji zgromadzonych przez ONZ na 2014 r. szacuje się, iż ok. 50 proc. globalnej populacji mieszka na obszarach zurbanizowanych. Do połowy obecnego stulecia, wskaźnik ten ma podnieść się o kolejne dziesięć punktów procentowych. Już teraz na świecie możemy wymienić ponad 28 miast, których populacja przekracza 10 milionów mieszkańców. Tak dynamiczny rozwój tkanki miejskiej rodzi zupełnie nowe wyzwania – redukcja kosztów energii, zaopatrzenie w czystą wodę, opieka zdrowotna itd.

W Polsce do lat 80 ubiegłego wieku ponad 80 proc. naszych rodaków zamieszkiwało obszary wiejskie. Obecnie tendencja uległa odwróceniu i już 60 proc. obywateli mieszka w miastach, zaś wartość ta oczywiście z roku na rok ulega zwiększeniu. Ponadto, polskie metropolie mają wielkie aspiracje dołączenia do światowej rywalizacji w ramach inteligentnych rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie przestrzeni miejskiej, ułatwiając życie ich mieszkańcom.

Polskie miasta coraz chętniej inwestują w nowe technologie. Głównym powodem, dla którego lokalne władze są nimi zainteresowane, jest znacząca pula środków unijnych przeznaczonych na takie działania. Program Horyzont 2020 przewiduje ponad 80 mld euro na wsparcie krajów członkowskich w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto środki na rozwój nowych technologii można pozyskać także z programów: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Konieczność sprostania wymogom, narzucanym przez unijne przepisy stawia nowe priorytety w tworzeniu lokalnej polityki, dlatego za pieniędzmi musi iść kreatywność i innowacja. Czasu na wykorzystanie kapitału jest niewiele, a to ostatni tak znaczący zastrzyk unijnych finansów dla Polski.

Czytaj również:  200 mln euro dla małych i średnich innowacyjnych firm. Niebawem pierwsze umowy finansowania dłużnego z gwarancją EFI

Technologie jutra

Nowe technologie zdominują polską przestrzeń miejską w najbliższej przyszłości. Niektóre z rozwiązań są już obecne i naturalnie wtopiły się w otoczenie, ułatwiając nasze życie. Wystarczy przyjrzeć się choćby inteligentnemu systemowi zarządzania ruchem.

Pomysł przyszedł ze słonecznej Hiszpanii, gdzie Barcelona wykorzystując social-media, geolokację i big data, inteligentnie zarządza przepływem ludzi w mieście. System monitoruje ruch całego transportu miejskiego i steruje sygnalizacją świetlną. Na rodzimym gruncie również możemy pochwalić się takimi realizacjami. Lublin, Szczecin i Rzeszów stworzyły podstawy sprawnego systemu zarządzania ruchem. Mechanizm inteligentnej sygnalizacji szerzej zaczęły wdrażać Łódź oraz Toruń, natomiast największym przedsięwzięciem tego typu w Polsce jest Tristar wdrożony w Trójmieście przez warszawską spółkę Qumak.