Za tydzień odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013

konferencje i spotkania w Krakowie – Biuro Tłumaczeń 123 Sp. z o.o.

Za tydzień, 26 listopada, w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013, który stawia sobie za cel ocenę kondycji rynku pracy i funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych. Wydarzenie tworzy kolejne ogniwo cyklu kongresów prawno-gospodarczych Allerhand Summits.

Kongres stwarza unikalną płaszczyznę do rozmowy dla reprezentantów biznesu, sektora usług biznesowych, pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i władz publicznych. Gromadzi kadrę zarządzającą spółek, in-house lawyers, menadżerów i specjalistów HR, ekspertów ds. CRS, przedstawicieli kancelarii prawniczych, przedstawicieli szkół wyższych i instytutów naukowych, członków stowarzyszeń i związków zawodowych. Głos na Kongresie zabiorą m.in. minister Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr hab. Arkadiusz Sobczyk – prawnik, autor ok. 80 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii dotyczącej czasu pracy; Andrzej Radzikowski – Wiceprzewodniczący OPZZ, Jolanta Jaworska – Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Paweł Baka z firmy Microsoft.

Uwaga zaproszonych ekspertów oraz uczestników spotkania skoncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji rynku pracy i funkcjonalności prawa. Zgromadzeni będą mieli okazję porozmawiać o funkcjonowaniu w praktyce zmian wprowadzonych w tym roku w Kodeksie pracy oraz przedyskutować reformy planowane na przyszłość. Ważnym tematem jest konflikt pomiędzy wymogami ochrony prywatności i zakazem dyskryminacji a tworzeniem nowych miejsc pracy. Brak możliwości pozyskiwania niektórych danych (np. informacje nt. karalności) od początku roku 2012 zdążył zniechęcić kilka firm obsługujących sektor finansowo-księgowy, które planowały stworzyć co najmniej 2000 nowych miejsc pracy, do wejścia na polski rynek*. Kolejnym istotnym zagadnieniem, które zostanie omówione na Kongresie są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – korzyści dla firm, regulacje unijne nt. raportowania danych pozafinansowych, zmiany w procedurze rozpatrywania zarzutów naruszania przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych.

– W trakcie Polskiego Kongresu Prawa Pracy będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy mamy w Polsce dobre prawo pracy? –mówi Beata Faracik z Instytutu Allerhanda, organizatora spotkania – Przy obecnej polaryzacji stanowisk wobec zmian w prawie pracy bardzo potrzebna jest neutralna płaszczyzna umożliwiająca merytoryczną i spokojną dyskusję wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Rejestracja na Kongres możliwa jest poprzez stronę www.prawopracy.allerhand.pl, gdzie dostępna jest agenda spotkania, sylwetki prelegentów oraz szczegóły programowe.

Swoistym dopełnieniem Kongresu będą odbywające się następnego dnia tj. 27 listopada anglojęzyczne warsztaty “CSR & Human Rights – A Game Changer!” poświęcone najnowszym trendom w CSR, zmieniającym się oczekiwaniom odnośnie praw człowieka oraz obowiązkom i szansom dla biznesu wynikającym z Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Więcej informacji na stronie: http://training.allerhand.pl/szkolenie/csr-human-rights-a-game-changer/
*dane za ABSL (http://www.absl.pl) , Puls Biznesu, 14.05.2013