Zablokowanie prac TK zwiększa ryzyko dla podatników

0

Zablokowanie prac Trybunału Konstytucyjnego zwiększa ryzyko gospodarcze. Rząd będzie przygotowywał kolejne ustawy podatkowe i podobnie jak przy zmianie kwoty wolnej pojawiać się będą wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian.

Najwięcej kontrowersji spośród przyjętych już ustaw wzbudza ta, która reguluje obrót gruntami. – Ta ustawa zablokowała handel ziemią i jest w sprzeczności z prawem własności – mówi w rozmowie z MarketNews24 Marek Tatała, ekspert FOR.

Gdyby TK zajął się tą ustawą prawdopodobnie wiele jej zapisów uznałby za niekonstytucyjne. Nie wiadomo czy ustawa zostanie zmieniona i w jakim zakresie.