Zasoby polskiego rynku najmu instytucjonalnego wynoszą około 7400 lokali. W budowie jest kolejnych 12 tysięcy

budowa

Rynek PRS (Private Rented Sector) w Polsce jest dopiero w początkowej fazie rozwoju, jednak od momentu powstania ponad 5 lat temu systematycznie rośnie. Zasoby tego typu obiektów są wciąż stosunkowo niewielkie, jednak przewidujemy, że do 2028 r. na rynku będzie ponad 63 tys. mieszkań. Według stanu na połowę 2022 roku największymi graczami na rynku są polskie podmioty: Resi4Rent i PFRN, dysponujące łącznie ok. 4,5 tys. lokalami, co odpowiada ponad 60% istniejących zasobów. Spodziewamy się stałego napływu zagranicznych inwestorów, z globalnymi graczami, takimi jak Heimstaden, NREP i Zeitgeist, rozbudowujących swoją platformę – wynika z raportu “Przegląd rynku PRS w Polsce – I poł. 2022 r.” opracowanego przez PwC Polska.

 

Warszawa, 4 października – Najwięcej zasobów znajduje się w Warszawie, 3611 istniejących lokali, 5758 w trakcie budowy, następny jest Wrocław z 1077 istniejącymi lokalami i 1065 w budowie, na trzeciej pozycji plasuje się Kraków z 894 dostępnymi lokalami i 1228 w budowie. Poza Warszawą, największy przyrost obserwujemy w Łodzi, w której powstaje 2573 nowych obiektów.

 

“Po ciepłym przyjęciu naszego ostatniego raportu, który ukazał się w maju “Najem instytucjonalny – trwały trend, a nie chwilowa moda”, zespół nieruchomości M&A postanowił kontynuować cykliczne, półroczne przeglądy dynamicznie rozwijającego się rynku najmu instytucjonalnego w Polsce. Niniejszy raport podsumowuje obecny stan rynku, skupiając się na 6 największych miastach, a także na przeszłych transakcjach na rynku inwestycyjnym. W każdym wydaniu Przeglądu rynku PRS, różne zespoły PwC wniosą swój wkład i zapewnią dodatkowe informacje na temat branży z różnych perspektyw biznesowych. Z przyjemnością informuję, że niniejsza edycja została wsparta przez Zespół Prawny PwC i zawiera kompleksowy przegląd ram prawnych w sektorze PRS” – mówi Kinga Barchoń, partner i lider Zespołu Nieruchomości PwC Polska.

Szacujemy, że łączna liczba nieruchomości na wynajem w Polsce wynosi 1,21 mln jednostek, przy czym jednostki  dostępne obecnie na rynku PRS stanowią nieznaczną część zasobów mieszkaniowych na wynajem w Polsce (około 0,62%). Biorąc pod uwagę prognozowaną podaż nowych mieszkań na wynajem w najbliższych latach (średnio 22 600 mieszkań rocznie w siedmiu największych miastach do 2028 r.), procent dostarczanego corocznie produktu PRS wyniesie około 40% podaży. Do 2028 r. istniejące zasoby na rynku najmu instytucjonalnego wyniosą 4,7% całego rynku najmu mieszkań w siedmiu największych polskich miastach.

“W części prawnej niniejszego raportu poruszamy najbardziej aktualne, z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych, zagadnienia dotyczące inwestycji PRS w Polsce. Inwestycje PRS coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na polskim rynku. Potrzebna jest dyskusja na temat ram regulacyjnych, w szczególności w zakresie przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje PRS oraz najmu lokali.. Chociaż polskie prawo nie przewiduje jeszcze odrębnej kategorii odpowiadającej inwestycjom PRS, praktyka prawna stopniowo dostosowuje się do zmieniających się trendów na rynku mieszkaniowym” – mówi Marta Hincz, radca prawny i counsel w Zespole Nieruchomości w PwC Legal Polska.

Obecne nasycenie segmentu najmu instytucjonalnego w całkowitej liczbie dostępnych mieszkań na wynajem w każdym z aktywnych miast kształtuje się na niskim, jednocyfrowym procencie. Warszawa jest najbardziej nasyconym rynkiem, gdzie ok. 2,5% produktu na wynajem stanowią zasoby PRS. Według stanu na I półrocze 2022 r. najniższe nasycenie odnotowano w Katowicach (0,71%), które było nieco wyższe od średniej krajowej wynoszącej 0,61%. Można również zaobserwować, że w kilku kluczowych miastach regionalnych, takich jak Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i inne, nie istniał żaden projekt PRSowy.