Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – z jakimi formalnościami się wiąże?

kadry praca pracownik

Pandemia zamyka granice, nakłada kwarantanny i utrudnia poszukiwania pracowników spoza kraju. Jak odnaleźć się w gąszczu formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce w dobie koronawirusa?

Koronawirus – wjazd do Polski dla obcokrajowców

W związku z sytuacją pandemiczną zasady przekraczania granicy przez obcokrajowców mogą się zmieniać, dlatego zawsze należy na bieżąco sprawdzać obowiązujące przepisy na stronach rządowych lub Straży Granicznej. Obecnie wjazd do Polski obwarowany jest wieloma obostrzeniami. Granicę zewnętrzną na wybranych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą mogą przekroczyć tylko wybrane grupy osób, pośród których znajdują się także cudzoziemcy, którzy mają prawo do pracy na terenie RP. Z obowiązkowej kwarantanny z kolei są zwolnione osoby zaszczepione, ozdrowieńcy (chorujący nie dalej niż 6 miesięcy wcześniej) oraz ci, którzy posiadają aktualny (do 48 h) wynik negatywny testu na covid-19. Oczywiście każdy z tych przypadków wymaga potwierdzenia stosownym dokumentem.

Pracownicy z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy nie jest tak skomplikowane, jak zatrudnianie Azjatów. Nadal obowiązują uproszczone formalności dla Ukraińców, a także Rosjan, Białorusinów, Gruzinów Mołdawian i Ormian. Dzięki nim wystarczy złożenie w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na podstawie oryginału oświadczenia Twój nowy pracownik będzie mógł otrzymać wizę w celu wykonywania pracy. Po otrzymaniu potwierdzenia ze strony PUP, można już podpisywać umowę z Ukraińcem. Co ważne, na mocy oświadczenia można pracować tylko przez 6 miesięcy w ciągu roku, dlatego jeśli zależy Ci na pracowniku na stałe, wówczas musisz podpisać z nim umowę o pracę (nie zlecenie) i już po 3 miesiącach jej trwania należy uzyskać pozwolenie na pracę. Jeśli stanowisko pracy pozostaje takie samo, wówczas można korzystać także z uproszczonej procedury.

Pracownicy z Azji

W przypadku zatrudniania pracowników z Azji sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ tych cudzoziemców nie obowiązują skrócone procedury. Gdy zatem znajdziesz odpowiedniego kandydata, wpierw musisz uzyskać zaświadczenie od Starosty, które potwierdzi, że na lokalnym rynku pracy brak pracowników z odpowiednimi kompetencjami na Twoje stanowisko (starosta sprawdza to podległym Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ pierwszeństwo pracy zawsze mają nasi rodacy). Kiedy masz już wspomniany dokument w ręce, wówczas możesz udać się do Urzędu Wojewódzkiego (lub zrobić to online), aby złożyć wniosek o zezwolenie na pracę wraz z wymagającymi załącznikami. Najczęściej będzie to zezwolenie typu A, odnoszące się do osób, które mają być zatrudnione w firmach, posiadających siedzibę na terenie RP (na stronach rządowych znajdziesz szczegółowe informacje o innych typach zezwoleń). Na odpowiedź będziesz czekać 30-60 dni w zależności od skomplikowania sprawy.

Outsourcing cudzoziemców

Jeśli nie masz doświadczenia w zatrudnianiu cudzoziemców na własną rękę i boisz się skomplikowanych formalności, albo zwyczajnie nie masz na to czasu, wybierz nieco inną formę pozyskiwania pracowników, jaką jest outsourcing pracowników. Dzięki temu zdejmiesz sobie z głowy zawiłe i długotrwałe procedury, zyskując solidnych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.