Zatrudnienie w warszawskim biurze Standard Chartered przekroczyło 750 osób

Anna Urbanska CEO Standard Chartered
Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca (CEO) polskiej spółki Standard Chartered

Zatrudnienie w warszawskim biurze Standard Chartered przekroczyło 750 osób, czyli poziom zaplanowany w strategii wejścia tego globalnego banku na polski rynek, ogłoszonej w połowie 2018 roku. Z zakładanych pięciu lat bank zrealizował ten cel w niecałe trzy lata od momentu rejestracji działalności gospodarczej w Polsce.

“Zobowiązaliśmy się do stworzenia 750 miejsc pracy w ciągu pięciu lat. Jestem bardzo dumna, że udało nam się zrealizować tę obietnicę szybciej niż zakładał pierwotny plan,
bo w niespełna trzy lata. Co więcej, tworzyliśmy nasze globalne centrum usług w Polsce
z nastawieniem, że będzie ono wspierało rozwój naszej bazy klientów głównie w regionie Europy i Ameryk. Tymczasem wiele naszych zespołów realizuje działania o zasięgu globalnym”, mówi Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca (CEO) polskiej spółki Standard Chartered.

Bank działa w Polsce w formule globalnego centrum usług biznesowych (Global Business Services Centres), które koncentruje się na obsłudze klientów wewnętrznych, świadcząc specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. Centrum tworzy 12 obszarów kompetencyjnych, z których największe to zapobieganie przestępczości finansowej, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem płynności i zasobami ludzkimi. Spółka cały czas rozwija istniejące zespoły i tworzy nowe, stąd obecnie prowadzi prawie 190 projektów rekrutacyjnych.

Tylko w drugim kwartale 2021 roku powstał m.in.:

  • zespół programistów wspierających rozwój platformy typu „banking as a service”, która zadebiutowała w Indonezji i będzie rozszerzana na pozostałe rynki w Azji, a także w Afryce i na Bliskim Wschodzie,
  • zespół analityków wyspecjalizowanych w ocenie ryzyka środowiskowego i społecznego związanego z działalnością klientów banku („environmental and social risks”),
  • zespół odpowiedzialny za doradztwo i analizy w obszarze planowania finansowego
    i informacji zarządczej („plan to perform”).

“Cieszę się, że udało nam się osiągnąć takie wspaniałe rezultaty na bardzo konkurencyjnym rynku pracy w Polsce. Światowej klasy pula talentów przyciąga wielu globalnych graczy, którzy lokują w Warszawie spółki wspierające rożne procesy. My postawiliśmy na te złożone i wymagające doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy, precyzyjnie definiując nasze obszary koncentracji. Możliwość uczestniczenia w budowaniu zespołów i nowej marki bankowej w Polsce była ważnym atraktorem dla kandydatów. Niecodziennie bowiem jeden z wiodących banków międzynarodowych rozpoczyna działalność na nowym rynku. Wraz z rozwojem spółki wśród czynników przyciągających uwagę kandydatów znalazła się też perspektywa pracy z najlepszymi ekspertami w branży, którzy zdecydowali się do nas dołączyć w pierwszym roku działalności. Należy także wspomnieć o możliwości realizacji globalnych zadań bez konieczności przeprowadzki poza Polskę, czy poszerzania kompetencji w związku z dynamicznym rozwojem spółki i powstawaniem nowych zespołów. W przekłuciu tego w rekrutacyjny sukces kluczowa była rola naszych rekruterów
i menedżerów budujących zespoły. Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu zrealizowaliśmy z nawiązką obietnicę złożoną w momencie wejścia banku na polski rynek. Koncentrujemy się na dalszym rozwój spółki, zarówno pod względem wielkości zatrudnienia, jak i zakresu świadczonych przez usług”, dodaje Anna Urbańska.

W 2020 roku Standard Chartered uruchomił nowe biuro w jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, The Warsaw Hub. Przestrzeń zajmowana przez bank na najwyższych piętrach wieży B tego kompleksu obejmuje obecnie ok. 5 tys. metrów kwadratowych. Przed końcem 2021 roku, po oddaniu ostatniego z przewidzianych w podpisanej na 10 lat umowie najmu, wzrośnie do niemal 7 tys. metrów kwadratowych. To nowoczesne i funkcjonalne biuro to jedna z lokalizacji, z których pracownicy Standard Chartered korzystają w ramach elastycznego systemu pracy („flexible working”). System ten umożliwia łączenie pracy z biura z pracą z innej lokalizacji (np. z domu lub z przestrzeni coworkingowej, zarówno w Warszawie, jak i w innych częściach Polski) na wniosek pracownika i w różnych konfiguracjach. Pracownicy mogą wskazać zarówno miejsce, jak i porę pracy w ciągu dnia w ramach wyznaczonych przez potrzeby biznesowe na danym stanowisku oraz rozwiązań określonych przez przepisy polskiego prawa pracy.

Aktywność Standard Chartered na polskim rynku nie ogranicza się do działalności stricte biznesowej. Bank angażuje się również we wspieranie lokalnej społeczności, m.in. w walce
z pandemią (na rzecz której w 2020 roku przekazał darowizny o wartości ok. 600 tys. PLN, a w tym roku wspólnie z Enactus realizuje program wspierania młodych Polaków w radzeniu sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii), promowaniu różnorodności (inicjatywy ukierunkowane na poprawę równowagi płci w branżach technologicznych, jak np. Women in Tech Days czy Cyber Women Community) czy pomaganiu osobom z różnym stopniem sprawności fizycznej w realizacji ich potencjału (Poland Business Run). Standard Chartered jest również aktywnym członkiem lokalnej społeczności biznesowej, należy do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) oraz klubu korporacyjnych innowatorów skupionych wokół The Heart.