MLP Group w I kwartale br. zwiększyło obroty o 17%

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group
Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. W tym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 49,9 mln zł (+17% r./r.). Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwsze trzy miesiące roku o 2% do poziomu 1,23 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 6% do 2,48 mld zł. Zysk netto wyniósł 16,1 mln zł wobec 112,6 mln zł w ubiegłym roku.

MLP Group kontynuuje dynamiczny rozwój na wszystkich obsługiwanych rynkach. Strategicznym celem pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim.  MLP Group kładzie duży nacisk na rozwój logistyki miejskiej (niewielkie moduły oferujące nowoczesną powierzchnię magazynową wraz z reprezentacyjnym biurem o wysokim standardzie wykończenia). W perspektywie kilku lat powinny stanowić około 30-40 proc. portfela nieruchomości. Szeroka oferta obejmuje również budowę obiektów typu big-box i BTS.

– Początek roku był dla kolejnym udanym okresem. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego zauważalnego wpływu kolejnych fal pandemii koronawirusa na sytuację finansową Grupy. Wręcz przeciwnie, osiągnęliśmy znaczący wzrost przychodów w związku z przekazywaniem najemcom kolejnych nowoczesnych powierzchni magazynowych. Cały czas utrzymujemy bardzo wysoki wskaźnik wynajęcia w naszych obiektach, a poziom pustostanów pozostaje na poziomie zaledwie kilku procent. Wszystkie projekty deweloperskie na obsługiwanych rynkach prowadzimy zgodnie z planem powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową. W pierwszym kwartale br. zwiększyła o 2% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 1,23 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła z kolei o 6% do 2,48 mld zł. Przez pierwsze trzy miesiące roku Grupa osiągnęła 49,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o 17%. Wypracowała jednocześnie 36,7 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 16,1 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio: 191,9 mln zł oraz 112,6 mln zł. W uwagi na stabilizację kursu euro w pierwszym kwartale br. znacznie mniejszy wpływ miała aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych, która w poprzednim roku znacznie zwiększyła wyniki.

Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec marca br. wyniosła niespełna 1 mln m2. Wskaźnik pustostanów obejmujący istniejące obiekty oraz będące w budowie i przygotowaniu wyniósł 7%. Grupa utrzymywała jednocześnie bank ziemi w ramach którego docelowa powierzchnia do zabudowy sięga ponad 1,38 mln m2. Dodatkowo MLP Group posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, w Niemczech i w Austrii.

– W perspektywie kolejnych okresów chcemy mocno przyspieszyć inwestycje na rynku niemieckim i austriackim. Obecnie kończymy budowę parku magazynowego w Berlinie, w trakcie realizacji są też projekty w Unna, Niederrhein i w Wiedniu. Dynamicznie rozbudowujemy także bank ziemi. Planujemy zakup kolejnych działek m.in. w Gelsenkirchen, Berlinie, Lipsku, Stuttgarcie oraz drugiej działki w okolicach Wiednia. Zakładamy, że za dwa, trzy lata wartość naszych aktywów w Polsce i w Europie Zachodniej będzie na podobnym poziomie. Chcemy w ten sposób równoważyć rynek polski z rynkiem niemieckim, który jest bardzo dojrzały i bezpieczny oraz pozostaje największym rynkiem magazynowym w Europie.  Oczywiście cały czas dynamicznie będziemy rozwijać się też na rynku polskim – w tym roku dokupimy kolejne działki we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i okolicach Warszawy. Dodatkowo w tym roku planujemy zakupy działek na zachodniej granicy Polski – widzimy duże zainteresowanie tymi lokalizacjami ze strony firm e-commercowych obsługujących Europę Zachodnią – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.