Grupa Progres na finansowym plusie

raport

Grupa Progres podsumowała wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w covidowym 2020 r. Mimo tąpnięcia, które w ubiegłym roku odczuły agencje pracy, Grupa wychodzi z pandemii obronną ręką. Jej przychód wyniósł ponad 226 mln zł.

W ubiegłym roku skonsolidowane przychody Grupy Progres wyniosły 226,4 mln zł i były jedynie o 16 proc. niższe od tych osiągniętych w 2019 r. (269,7 mln zł). Na wyniki wypracowane przez Spółkę oddziaływała pandemia koronawirusa. Spowolniła ona wiele procesów na polskim rynku i bezpośrednio wpłynęła także na działania Grupy Progres oraz całej branży HR. Według raportu Polskiego Forum HR wartość sektora pracy tymczasowej w 2020 r.  zmniejszyła się o 18 proc., a rynek rekrutacji stałych o 19 proc.

Jak wynika z danych Spółki, na wspomniany spadek wpływ miał II kw. 2020 r. i odnotowana wyrwa obrotowa trwająca od marca do czerwca. W kolejnych 6 miesiącach – od lipca do grudnia – nastąpiło odbicie, widoczne również w wysokości miesięcznych przychodów Grupy Progres. Zdecydowanie najlepszy był koniec roku – listopad i grudzień, gdy firma odnotowała przychód o kilka milionów wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Sygnały z rynku impulsem do zmian

Grupa Progres działa na szeroką skalę – specjalizuje się w outsourcingu usług HR, pracy tymczasowej, rekrutacjach stałych, doradztwie biznesowym i szkoleniach oraz w optymalizacji procesów biznesowych. Dobre wyniki finansowe to efekt sukcesywnie realizowanej strategii Spółki oraz przyjętego przez nią modelu biznesowego. Cechuje go przede wszystkim elastyczność pozwalająca na modyfikację i wprowadzanie natychmiastowych zmian odpowiadających na aktualną sytuację gospodarczą oraz potrzeby interesariuszy rynku pracy.

– Dla wielu firm, również dla naszej, 2020 r. był prawdziwym surwiwalem. Jednak, osiągnęliśmy wynik finansowy, który pozwala nam na dalszy rozwój w nowej popandemiczej rzeczywistości. Nie było łatwo. Niejednokrotnie działaliśmy w sytuacji ekstremalnej, która przyspieszyła wiele zmian planowanych przez nas na początku minionego roku i wynikających z przyjętej strategii – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres. W tym czasie nasza firma ewoluowała wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, której zasad uczyliśmy się każdego dnia. Niezmiennie, reagowaliśmy na sygnały płynące z rynku, zmodyfikowaliśmy strukturę organizacyjną i dzięki temu zwiększyliśmy naszą efektywność, a także elastyczność, wprowadziliśmy również kolejne innowacyjne rozwiązania z zakresu e-commerce. Wymienione działania pozwoliły nam w krótkim czasie osiągnąć cele biznesowe i lepsze wyniki sprzedażowe podkreśla Magda Dąbrowska.

Przeszkody mobilizujące do działania

Wysoki wskaźnik przychodów osiągnięty przez firmę był możliwy dzięki modyfikowanemu i rozszerzanemu portfolio usług tj. doradztwo z zakresu potencjału inwestycyjnego (w kontekście rynku pracy) czy działania związane z opieką nad obcokrajowcami pracującymi tymczasowo i przebywającymi na obowiązkowej kwarantannie po przyjeździe do Polski. Istotna była także obecność na rynkach zagranicznych oraz stały kontakt z obcokrajowcami chcącymi pracować tymczasowo u klientów Grupy. Ponad 226 mln przychód osiągnięto również poprzez stałe poszerzanie bazy klientów z kolejnych sektorów tj. e-commerce, handlowego, metalurgicznego, elektronicznego, spożywczo-przemysłowego, papierniczego czy tworzyw sztucznych.

– Przed nami sporo wyzwań i planów do zrealizowania. Na szczęście nasza firma opiera się na mocnych filarach, których pandemia nie osłabiła, wręcz przeciwnie – sprawiła, że są jeszcze bardziej wytrzymałe. Miniony rok zaliczamy do udanych. Mimo odnotowanego spadku przychodów, które i tak – biorąc pod uwagę niesprzyjającą sytuację covidową – uważamy za bardzo dobre – zaznacza Magda Dąbrowska. – Finanse są oczywiście bardzo ważne. Jednak, jest jeszcze inny cenny kapitał – ludzie pracujący w naszym zespole, ich energia, zaangażowanie, wsparcie, którego nawzajem sobie udzielaliśmy i przekonanie graniczące z pewnością, że razem możemy więcej. W przypadku kapitału ludzkiego Grupa Progres odnotowała znaczący wzrost więzi, wzajemnego zaufania, wsparcia oraz mobilizacji prowadzącej nas do wspólnej i pełnej sukcesów przyszłości – podsumowuje wiceprezes.