Zawarłeś układ z wierzycielami, zostaniesz wykluczony z zamówienia publicznego

sąd prawo

Nowe prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, przewiduje, że przedsiębiorcę będzie można wykluczyć z procedury zamówieniowej na trzy lata jeśli zawarł układ z wierzycielami.

Przesłanka wykluczenia z zamówienia publicznego będzie więc dotyczyć nie tylko wykonawców znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych grożących ich bankructwem, ale także tych, którzy z sukcesem zakończyli postępowanie restrukturyzacyjne i zawarli układ z wierzycielami. W czasie drugiej fali pandemii Covid-19 wiele firm, zwłaszcza małych i średnich, wpadnie w kłopoty i będzie musiało przeprowadzić restrukturyzację sądową zakończoną układem z wierzycielami. Nowe przepisy wykluczą je z zamówień publicznych, co będzie miało negatywny wpływ na cały rynek.

– Przepisy, które mają wejść w życie od nowego roku zwiększą liczbę upadłości na skutek braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami, wzrosną obciążenia sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych (których funkcjonowanie już dziś pozostawia wiele do życzenia) upadłościami wykonawców, których można by uniknąć gdyby zrezygnować z proponowanej regulacji. Nowe przepisy dyskryminują też firmy, które zawarły układ z wierzycielami (z powodzeniem przeprowadziły restrukturyzację) w stosunku do tych, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale takiego układu jeszcze nie zawarły. Dlatego apelujemy o rezygnację z kontrowersyjnej przesłanki wykluczenia z zamówienia publicznego – mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę również na inne skutki nowej regulacji. Niekorzystny wpływ na konkurencyjność w postępowaniach o zamówienie publiczne (mniejsza liczba oferentów/ofert ), co może się przełożyć na wzrost cen ofertowych i obciążeń finansowych dla sektora finansów publicznych.

Wzrosną także obciążenia administracyjne, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz zwiększy się liczba likwidacji zakładów pracy, co może przełożyć się na wzrost bezrobocia i większe obciążenie systemu opieki społecznej.