Zgoda na koncentrację: realizacja warunku w branży farmaceutycznej

uokik – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wydał zgodę na transakcje pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi. Intra może przejąć Exigo. Transakcja jest związana z realizacją warunku nałożonego przez Urząd w marcu na spółkę Neuca

Wypowiedź Roberta Kamińskiego, Dyrektora Departamentu Kontroli Koncentracji UOKiK

Zobacz więcej materiałów multimedialnych

Uczestnicy koncentracji zajmują się hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych. Intra posiada hurtownię w Warszawie, natomiast Exigo w Bydgoszczy.

Koncentracja jest wynikiem realizacji decyzji warunkowej wydanej przez UOKiK w marcu 2014 r. Prezes Urzędu uznał wówczas, że spółka Neuca może przejąć ACP Pharma, jeżeli sprzeda bydgoską hurtownię.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, ze transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, ponieważ Intra i Exigo działają na różnych rynkach geograficznych. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Urzędu przyjęto, że hurtownie farmaceutyczne rywalizują ze sobą na obszarze o promieniu ok. 100 kilometrów.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.