Zielona Księga nt. zatorów płatniczych musi zostać uzupełniona

0

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do konsultacji publicznych Zieloną Księgę w sprawie zatorów płatniczych. To bardzo wartościowy materiał, zawierający interesujące rozwiązania, które z pewnością poprawią sytuację prawną wierzycieli. Niestety, nie znalazło się w nim rozwiązanie jednego problemu, który jest bardzo poważną przyczyną zatorów płatniczych wśród wykonawców zamówień publicznych w sektorze rynku medycznego.

– Zgodnie z ustawą podmiot lecznicy może zakazać przeniesienia wierzytelności na inny podmiot. Oznacza to, że wykonawca nie ma możliwości dokonania cesji wierzytelności, która przysługuje mu od podmiotu leczniczego po to, by szybciej uzyskać finansowanie – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Prowadzi to do sytuacji, w której to podmiot leczniczy dysponuje swoim długiem. Teoretycznie, według ogólnych reguł prawa cywilnego jest to możliwe. Na rynku zamówień medycznych taka sytuacja jest jednak bardzo specyficzna. Terminy płatności oferowane przez szpitale są niezwykle długie i przekraczają dopuszczalne normy ustawowe. W związku z tym wielu przedsiębiorców widziałoby możliwość nawet dłuższego oczekiwania na zapłatę, jeżeli mogliby otrzymać finansowanie z tytułów tych umów wcześniej. FPP jest zdania, że resortowy pakiet przepisów o zatorach płatniczych powinien być uzupełniony o zmianę w ustawie o działalności leczniczej w taki sposób, aby podmiot leczniczy nie mógł zakazywać wykonawcy cesji wynagrodzenia po upływie ustawowego maksymalnego terminu zapłaty, czyli 60 dni – ocenił Lang.

Czytaj również:  Pracownicze Plany Kapitałowe mogą mieć wpływ na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach