Złoty rozpoczyna tydzień osłabieniem

Roman Ziruk - Ebury
Roman Ziruk, Ebury Polska

W poniedziałek złoty osłabił się w relacji do głównych walut. Tracił przede wszystkim z uwagi na umocnienie dolara amerykańskiego, co było powiązane ze wzrostem rentowności amerykańskich papierów dłużnych.

Polskiemu złotemu w poniedziałek nie pomogły dobre informacje z krajowej gospodarki. Nowe dane sugerują, że zakaz handlu w niedzielę, nie miał wyjątkowo negatywnego (a nawet wyraźnego) wpływu na wolumen sprzedaży detalicznej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w okresie około-wielkanocnym konsumpcja zwyczajowo rośnie, co odzwierciedlone jest w lepszych wynikach sprzedaży detalicznej – tym samym faktyczny obraz danych może być zaburzony. Warto również zwrócić uwagę, że od marca w każdym miesiącu obowiązują jedynie dwie niedziele bez handlu – pełen zakaz – z wyłączeniem siedmiu niedziel w roku – wejdzie w życie w 2020 r. Niemniej, abstrahując od tych wszystkich “ale”, w obecnej chwili nie wygląda na to, żeby zakaz handlu miał negatywnie przełożyć się na krajową konsumpcję, która – obok inwestycji – prawdopodobnie pozostanie jednym z głównych motorów napędowych wzrostu polskiego PKB w 2018 r.

SPOJRZENIE NA GŁÓWNE WALUTY

EUR

Kurs EUR/PLN w poniedziałek umocnił się o 0,7%, wahając się w widełkach 4,17-4,20.  W poniedziałek euro osłabiło się w relacji do dolara amerykańskiego, a ważony indeks EUR zakończył dzień na minusie. Wspólnej walucie nie sprzyjała m.in. siła USD, znaczenie mogły mieć również obawy inwestorów dotyczące czwartkowego spotkania EBC, którego wydźwięk zgodnie z naszymi oczekiwaniami powinien być dość gołębi.

Wczorajsze, wstępne dane PMI opisujące aktywność w sektorze przemysłu i usług strefy euro w kwietniu były stosunkowo dobre. Nieco zawiódł indeks dla przemysłu (56,0 wobec oczekiwanych 56,6 i 56,6 notowanych w ostatnim miesiącu), lekko pozytywnie zaskoczył z kolei indeks dla sektora usług (55,0 wobec oczekiwanych 54,8 i 54,9 notowanych w ostatnim miesiącu). Tym samym zbiorczy indeks (czyli ważona średnia poprzednich wskaźników) był nieco wyższy od prognoz (55,2 wobec 54,9). Wstępne dane potwierdzają, że sytuacja w strefie euro cały czas jest dobra, jednak prawdopodobnie, okres „górki koniunkturalnej” we wspólnym bloku walutowym mamy już za nami.

Dzisiejsze dane Ifo dla Niemiec w kwietniu pokazały kontynuację ostatniego spadku nastrojów biznesowych u naszych zachodnich sąsiadów. Obniżkę zanotowały wszystkie wskaźniki, wliczając w to ten odnoszący się do oczekiwań względem przyszłości. Zbiorczy wskaźnik nastrojów znalazł się na najniższym poziomie od końcówki 2012 r.

Dane wpisują się w ostatnią tendencję słabszych odczytów ze Starego Kontynentu, które sprawiły, że indeks zaskoczeń ekonomicznych Citigroup – CESI Index – pokazujący różnicę między odczytami z gospodarek strefy euro, a oczekiwaniami względem owych danych – spadł ostatnio do najniższego poziomu od niemal 6 lat.

GBP

Kurs GBP/PLN w poniedziałek umocnił się o 0,8%, wahając się w widełkach 4,74-4,80. Brytyjska waluta doświadczyła wczoraj osłabienia w relacji do koszyka walut. Z uwagi na słabość polskiego złotego, w relacji do PLN zakończyła dzień na sporym plusie. To dość ciekawe odwrócenie wielomiesięcznej tendencji – na przestrzeni ostatnich kwartałów to właśnie silny złoty raczej uniemożliwiał kursowi GBP/PLN wzrost.

Inwestorzy nadal skupiają się na kwestii majowego spotkania decyzyjnego Banku Anglii, podczas którego może dojść do podniesienia kosztów pieniądza. Rynkowe prawdopodobieństwo, że stopy procentowe wzrosną, drastycznie spadło po publikacji serii rozczarowujących odczytów z brytyjskiej gospodarki oraz po  wyjątkowo gołębich komentarzach ze strony prezesa BoE. Obecnie rynki szacują, że prawdopodobieństwo ruchu w górę podczas kolejnego spotkania to nieco poniżej 50%. W tym kontekście warto będzie obserwować piątkowe dane ze Zjednoczonego Królestwa – odczyt dynamiki PKB w I kwartale będzie kluczowym, wyczekiwanym wskaźnikiem, który – jeśli rozminie się z oczekiwaniami – może przechylić szale oczekiwań w którąś ze stron, wpływając na cenę szterlinga.

USD

Kurs USD/PLN w poniedziałek umocnił się o 1,2%, wahając się w widełkach 3,40-3,44.  Dolar amerykański wczoraj umocnił się w relacji do większości walut. Umocnienie USD było związane m.in. ze wzrostem rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Nie wadziły również dobre dane z amerykańskiej gospodarki.

Odczyt zarówno indeksu PMI dla przemysłu, jak i usług Stanów Zjednoczonych w kwietniu był lepszy od oczekiwań, bardziej pozytywnie zaskoczył jednak ten pierwszy, który odnotował wzrost z poziomu 55,6 do 56,5 wobec oczekiwanego poziomu 55,2

W dniu dzisiejszym poznamy dane dotyczące dynamiki cen nieruchomości w USA w lutym (15:00), odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board w kwietniu (16:00) oraz dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (16:00)

KLUCZOWE PUBLIKACJE

  • 14:55 – indeks cen nieruchomości w USA
  • 16:00 – indeks zaufania konsumentów Conference Board w USA w kwietniu
  • 16:00 – dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

Autor: Roman Ziruk, Ebury