Zmiana w zarządzie Work Service S.A.

Maciej Witucki, prezes Work Service

W dniu 8 grudnia Piotr Gajek złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Work Service S.A. Nie oznacza to jednak zakończenia współpracy ze spółką, będzie nadal doradzał prezesowi zarządu w restrukturyzacji Grupy Work Service i wdrażaniu nowoprzyjętej strategii.

Przez ostatnie 2 lata Piotr Gajek odpowiadał za dwa bardzo ważne obszary w działalności Grupy. Od momentu dołączenia do Work Service jako CFO rozpoczął procesy restrukturyzacji. Przeprowadził największą emisję obligacji w historii firmy i doprowadził do pozyskania nowego finansowania. Z końcem ubiegłego roku przejął nadzór nad całą działalnością Grupy w Polsce zarządzając obszarami operacji i sprzedaży. Dzięki wprowadzonym zmianom w zarządzaniu polskimi strukturami Piotr zwiększył rentowność działalności, a sprzedaż nowych kontraktów wzrosła o 40%. Rozumiem decyzję Piotra i chce mu serdecznie podziękować za pracę w zarządzie. Liczę, że przez najbliższe miesiące będzie nas wspierał w dokończeniu procesów transformacyjnych i wdrożeniu nowej – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Piotr Gajek jest związany z Work Service od kwietnia 2016, gdy został wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za finanse Grupy, a następnie za największą linię biznesową Grupy Work Service czyli Polskę. W ostatnich miesiącach, wraz z całym zarządem, przygotowywał nową strategię Work Service na lata 2018-2020.

Przed dołączeniem do Work Service Piotr Gajek był związany z Orange Polska, gdzie w latach 2009-2013 był dyrektorem wykonawczym ds. strategii relacji z klientami oraz ds. transformacji Grupy Orange. Wcześniej, w latach 1992-2002 pracował w firmie Andersen, a w latach 2002-2009 był partnerem w EY Business Advisory.