Zmiany w składzie zarządu UNIQA

0

16 marca 2011 roku Monika Śliwowska, wiceprezes zarządu UNIQA ds. techniki ubezpieczeniowej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Decyzja została przyjęta przez Radę Nadzorczą spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Monika Śliwowska ustępuje z pełnionej funkcji z powodów osobistych i zamierza podjąć się nowych zadań poza Grupą UNIQA.