Zmiany w zarządach spółek Grupy 3S

Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

1 października 2018 w zarządach spółek Grupy 3S nastąpią zmiany. W 3S S.A. ze stanowiska Prezesa Zarządu ustępuje Jacek Groyecki, współwłaściciel i współzałożyciel firmy. Jego miejsce zajmie Piotr Pawłowski, dotychczas wiceprezes zarządu odpowiedzialny w Grupie za sprzedaż. W 3S Data Center S.A. funkcję Prezesa Zarządu, przejmie Monika Roś-Gruszczyk, dotąd członek zarządu spółki. Zastąpi na tym stanowisku Zbigniewa Szkaradnika, także współtwórcę i akcjonariusza Grupy 3S.

Przekazujemy stery spółek w dobre ręce doświadczonych menedżerów, którzy współpracują z nami od lat – mówi Jacek Groyecki, prezes Grupy 3S – Tę zmianę planowaliśmy od dłuższego czasu. Po 18 latach budowania Grupy, przygotowanie i wdrożenie strategii na kolejny okres – lata 2019 – 2022, postanowiliśmy powierzyć młodszym kolegom. Zarówno ja, jak i Zbigniew Szkaradnik będziemy dalej wspierać firmę z pozycji doradców zarządu, dodaje.

Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

Jako Grupa stopniowo odchodzimy od sprzedaży prostych usług telekomunikacyjnych i będziemy rozwijać się w stronę bardziej zaawansowanych rozwiązań, wspierających realizację wizji biznesowych naszych Klientów – mówi Piotr Pawłowski, nowo powołany Prezes Zarządu 3S S.A. – Unikatowe połączenie kompetencji, własnej infrastruktury telekomunikacyjnej i klastra centrów danych daje nam przewagę konkurencyjną, którą chcemy wykorzystywać w najbliższych latach.

Monika Roś-Gruszczyk
Monika Roś-Gruszczyk

Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rozwoju usług centrów danych, w szczególności kompleksowych rozwiązań łączących infrastrukturę i usługi IT – mówi Monika Roś-Gruszczyk, która zajmie stanowisko Prezesa Zarządu w 3S Data Center S.A. – Stawiamy na nowe kompetencje i rozwój zespołów inżynierskich oraz nasze autorskie rozwiązanie Cloud2B – chmura dla biznesu, które wyróżnia nas na rynku data center.

W skład Grupy 3S wchodzą: założona w 2002 roku 3S S.A. i jej spółki zależne: 3S Data Center S.A., powstała w 2011 oraz krakowska 3S Fibertech Sp. z o.o, przejęta w 2016 roku. W latach 2007 – 2018, w strukturach Grupy znajdowała się także spółka SGT S.A., która lipcu 2018 zmieniła właściciela na gdyńską Vectrę.

Akcjonariuszem większościowym w Grupie 3S jest od 2015 roku fundusz Enterprise Investors. Pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne: współtwórcy Grupy 3S – Zbigniew Szkaradnik, Wojciech Apel i Jacek Groyecki.