Zmiany w zarządzie Grupy Selena. Sławomir Majchrowski nowym prezesem

Grupa Selena

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. z dniem 1 lipca 2023 r. powołała na stanowisko prezesa zarządu Grupy Selena Sławomira Majchrowskiego. Od stycznia 2021 roku pełnił on funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych. Poza tym w skład zarządu włączony został Michał Specjalski, dotychczasowy dyrektor dywizji Windows & Doors, któremu – także od 1 lipca 2023 – powierzono funkcję członka zarządu ds. produktów i innowacji.

Sławomir Majchrowski ze spółką Selena FM związany jest od stycznia 2020 roku, gdzie pierwotnie pracował jako dyrektor Dywizji Interior & Decoration. Był odpowiedzialny za jej strategię i realizację celów biznesowych w sferze rozwiązań dla użytkowników końcowych na wszystkich rynkach, na których działa Selena. Od stycznia 2021 roku wchodzi w skład zarządu spółki jako wiceprezes zarządu ds. handlowych.

Jako nowo powołany prezes zarządu odpowiedzialny będzie za realizację strategii grupy, zwiększanie efektywności oraz dalsze budowanie marki na rynkach zagranicznych.

Objęcie stanowiska prezesa Grupy Selena, rozwijającej się już od ponad 30 lat i obecnej na światowych rynkach, to znaczące wyzwanie, ale i wyróżnienie. Mamy przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju, a jednocześnie silnie konkurencyjny rynek i wymagające otoczenie biznesowe. Moją rolą będzie zarówno realizacja strategii, jak i poszukiwanie nowych możliwości dla wzmocnienia naszej pozycji – mówi Sławomir Majchrowski.

Sławomir Majchrowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz szereg kursów zarządzania i strategii w ICAN, INSEAD czy IMD. Przed Grupą Selena związany był z takimi firmami jak Polifarb Cieszyn Wrocław czy PPG. W tej pierwszej był jedną z kluczowych osób pracujących przy powstaniu marki Dekoral. Z kolei w PPG m.in. opracował i realizował strategię podnoszenia efektywności kosztowej i dokonywał niezbędnych inwestycji oraz restrukturyzacji, a także współpracował przy tworzeniu mapy innowacji i wspólnych konceptów marketingowych dla rynków Europy Zachodniej i Centralnej.

Michał Specjalski, Selena FM S.A.
Michał Specjalski, Selena FM S.A.

Michał Specjalski dołączył do Grupy w 2015 roku. Swoją karierę w spółce zaczynał jako dyrektor marketingu. Współtworzył nową strategię firmy, a od 2019 roku zarządzał dywizją Interior & Decoration. Od 2020 roku, jako dyrektor dywizji Windows & Doors, koncentrował się na strategii rozwoju biznesu, sprzedaży oraz marketingu w segmencie rozwiązań do montażu i uszczelniania okien i drzwi.

Utworzenie stanowiska związanego z obszarem innowacji i rozwoju produktów w strukturze zarządu oznacza wzmocnienie podejścia Seleny do tworzenia produktów, rozwiązań i innowacji w odpowiedzi na potrzeby ich użytkowników i we współpracy z nimi. Cieszę się, że w moje ręce trafia możliwość realizacji strategii w tym zakresie. Jednym z moich priorytetów będzie zwiększanie udziałów rynkowych w kluczowych kategoriach produktowych, poprawa konkurencyjności kosztowej oraz rozwijanie produktów pozwalających zwiększać efektywność energetyczną budynków – komentuje Michał Specjalski.

Specjalski to absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie studiował na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na warszawskiej Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami oraz studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2022 zrealizował studia rolnicze dla absolwentów uczelni nierolniczych w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał w takich przedsiębiorstwach jak m.in.: ITOCHU Corporation, 3M oraz HILTI. Posiada szerokie kompetencje poparte ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym w takich dziedzinach jak strategia, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, zarządzanie zmianą oraz zróżnicowanym kulturowo zespołem.