Zmiany w Zarządzie ING Lease

Paweł Mitoraj
Paweł Mitoraj

Rada Nadzorcza ING Lease podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie zarządu spółki. Na stanowisko Wiceprezes Zarządu odpowiedzialnej za Operacje, Finanse, IT i Zarządzanie Procesami powołano Alicję Żyłę. Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Zarządzanie Ryzykiem został Paweł Mitoraj. Zmiany personalne weszły w życie 1 listopada 2018 roku.

Alicja Żyła jest związana z ING od ponad 20 lat, przez lata zajmowała szereg stanowisk związanych z rozwojem produktów i procesów detalicznych, zarządzania projektami, a także rozwój i realizację strategii biznesowej w zakresie bankowości dla klientów bankowości detalicznej. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Banku w Pionie Operacji w ING Banku Śląskim. W tym czasie z sukcesem przeprowadziła szereg zmian, centralizując i optymalizując procesy wspierające wszystkie linie biznesowe banku. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego banku.

Na stanowisku Wiceprezes Zarządu Alicja Żyła będzie odpowiadać za obszar operacji, finansów, IT oraz zarzadzanie procesami.

Paweł Mitoraj
Paweł Mitoraj

Paweł Mitoraj pracuje w Grupie ING od 1993 r. Przez wiele lat pełnił role kierownicze w obszarze sprzedaży, rozwoju produktów kredytowych, a następnie zarządzania kredytowym ryzykiem transakcyjnym w ING Banku Śląskim. Od 2015 r. pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ING Commercial Finance odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem kredytowym i zarządzanie procesami.

Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Paweł Mitoraj będzie odpowiadać za obszar zarządzania ryzykiem.

Jacek Studziński, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ING Lease odpowiedzialny za obszar Finansów i Operacji zdecydował się zakończyć swoją karierę w ING, z którym był związany od 2004 roku. Od tego czasu zajmował stanowiska w obszarze finansów, sprzedaży, zarządzania finansami oraz IT. W 2015 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów w ING Lease, a następnie powołano go do Zarządu spółki.

Oscar Swan, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ING Lease odpowiedzialny za obszar ryzyka zdecydował się zakończyć swoją karierę w ING. W 1995 r. rozpoczął współpracę z ING w warszawskim oddziale ING Bank NV. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnym za obszar Ryzyka, a także zajmował stanowiska związane z zarządzaniem ryzykiem w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Od 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Lease.